FE_View_Detail

UBND thành phố tổ chức Hội nghị thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn thành phố Đông Hà(02/10/2020)

Ngày 01/10/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng chủ trì Hội nghị thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn thành phố Đông Hà. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị, đại diện lãnh đạo Trung tâm Điều tra, quy hoạch, thiết kế nông lâm Quảng Trị, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9, đại diện Trường trực HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thành phố cùng đại diện lãnh đạo UBND các phường: 3, 4, 5, Đông Lương, Đông Lễ (các phường có rừng).

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng phát biểu tại hội nghị

Nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng để phù hợp với hiện trạng quản lý, sử dụng và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương tại Công văn số 2793/UBND-NN ngày 03/7/2018 và Thông báo số 32/TB-UBND ngày 26/3/2019; phê duyệt đề cương nhiệm vụ tại Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 và Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 13/7/2020, giao Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị làm chủ đầu tư; trên cơ sở đó Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị đã phối hợp Trung tâm Điều tra, quy hoạch, thiết kế nông lâm Quảng Trị tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường có rừng đã tích cực phối hợp, cung cấp số liệu, tạo điều kiện để Trung tâm Điều tra, quy hoạch, thiết kế nông lâm Quảng Trị hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đến nay, nội dung điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn thành phố Đông Hà đã cơ bản hoàn thành.

Tại Hội nghị, trên cơ sở báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn thành phố của Trung tâm Điều tra, quy hoạch, thiết kế nông lâm Quảng Trị, các cơ quan, đơn vị và UBND các phường đã trao đổi, tham gia ý kiến một số nội dung để đảm bảo nội dung điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng sát đúng với điều kiện thực tế của địa phương, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng đề nghị Trung tâm Điều tra, quy hoạch, thiết kế nông lâm Quảng Trị tiếp thu các ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, nhất là ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị, tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường có rừng hoàn thiện báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn thành phố Đông Hà đảm bảo chất lượng và tiến độ, theo đó đề nghị Trung tâm kiểm tra, rà soát, thống nhất số liệu với các đơn vị, địa phương, số liệu cần thể hiện rõ sự biến động giữa kết quả rà soát năm 2007 và kết quả rà soát hiện nay, có thể sử dụng bảng biểu để so sánh, nhằm giúp người đọc dễ hiểu hơn; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các phường có rừng tích cực phối hợp với Trung tâm hoàn thành nội dung điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn thành phố đảm bảo chất lượng, đầy đủ nội dung theo Đề cương đã được UBND tỉnh phê duyệt./.

Hồ Thị Thanh Huyền - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:30:00
ngày 2020-11-26