FE_View_Detail

Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà tổ chức phiên họp toàn thể Quý III năm 2020(22/10/2020)

Ngày 21/10/2020, UBND thành phố Đông Hà đã tổ chức phiên họp toàn thể nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp. 

img

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng kết luận tại phiên họp

Dự họp có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - UBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; các đồng chí trong Thường trực HĐND, Chủ tịch UBMTTQVN và các đoàn thể thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các phường.

Trong 9 tháng đầu năm, cả nước ta cũng như thành phố chịu tác động bởi đại dịch Covid - 19; thực hiện 02 đợt giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và giãn dần giãn cách khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid - 19, thành phố nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép" vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy kết quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đạt thấp so kế hoạch đề ra. Tuy vậy, với sự quan tâm của các ngành cấp tỉnh, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, sự giám sát hiệu quả của HĐND thành phố cùng với sự nỗ lực của UBND và các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn thành phố, tuy rằng kết quả trên một số lĩnh vực không đạt theo kế hoạch song có tăng so với cùng kỳ năm trước: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 71,5% kế hoạch và tăng 8,9% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN cá thể ước đạt 67,5% kế hoạch năm và tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 2.252,1 ha, tổng sản lượng lúa đạt 9.646,3 tấn, năng suất lúa bình quân đạt 49,4tạ/ha, giảm 0,4 tạ/ha so với năm trước. Các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách được thực hiện quyết liệt, thu trên địa bàn 9 tháng ước đạt 55,6%KH thành phố; trong điều hành ngân sách đã chủ động kịp thời ưu tiên bố trí cho công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, dịch vụ công ích có nhiều tiến bộ. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư để thực hiện GPMB các công trình trên địa bàn, đặc biệt là các dự án từ nguồn vốn TW, nguồn vốn tỉnh và các doanh nghiệp.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19, chỉ đạo 02 đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ; an sinh xã hội được đảm bảo, các gia đình, đơn vị thực hiện chính sách, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội được chăm lo kịp thời, chu đáo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15 của Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đã khắc phục khó khăn hoàn thành chương trình năm học 2019-2020 và triển khai năm học 2020-2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19, ban hành và triển khai chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới đến năm 2025 theo kế hoạch.

Đã tập trung kiện toàn bộ máy lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại được chú trọng và phân công giải quyết kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu từ thành phố đến cơ sở; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được chú trọng; tình hình vi phạm tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm trước; tổ chức lực lượng lực lượng bảo vệ các điểm cách ly đảm bảo nghiêm túc, an toàn.

Phiên họp đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong 9 tháng đầu năm, đồng thời rất đồng tình với 8 nhóm nội dung còn tồn tại, vướng mắc mà dự thảo báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm của thành phố đã nêu.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy tại phiên họp, đồng thời nhấn mạnh: ngoài những nhiệm vụ theo từng lĩnh vực cụ thể đã nêu trong báo cáo, các cơ quan, đơn vị, UBND các phường tập trung triển khai thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình công tác toàn khóa số của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020; các nội dung theo Chương trình công tác, kế hoạch hành động của UBND thành phố, có các giải pháp tích cực, quyết liệt nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra theo Kết luận của BCH Đảng bộ thành phố khoá XII và Nghị quyết của HĐND thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2020; tập trung xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021, chương trình công tác năm 2021 sát với tình hình thực tiễn; tập trung khắc phục hậu quả sau đợt mưa lụt gây ra, rà soát nhu cầu về lương thực thực phẩm trong dân để có phương án hỗ trợ ổn định cuộc sống cho người dân; các cơ quan, đơn vị tập trung vào những nội dung còn tồn tại, vướng mắc để tìm giải pháp khắc phục, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND&UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:30:00
ngày 2020-11-26