FE_View_Detail

UBND thành phố họp bàn phương án giải quyết vướng mắc khi thực hiện quy trình phối hợp giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Đông Hà(28/10/2020)

Ngày 27/10/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng chủ trì cuộc họp bàn phương án giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện quy trình phối hợp lập, thẩm định hồ sơ thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND thành phố. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan cùng đại diện lãnh đạo và công chức địa chính các phường.

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng phát biểu tại buổi họp

Xác định công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước của UBND thành phố, góp phần đảm bảo an ninh chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; thời gian qua, UBND thành phố đã quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần chuẩn hóa quy trình và biểu mẫu thực hiện, UBND thành phố đã ban hành quy định phối hợp lập, thẩm định hồ sơ thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố Đông Hà (tại Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 29/6/2018). Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị và UBND các phường khá đồng thuận với quy trình phối hợp đã được UBND thành phố ban hành, tuy nhiên quá trình tác nghiệp của một số đơn vị và UBND phường còn nhiều vướng mắc, chủ yếu liên quan đến hồ sơ thu hồi đất và công tác xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tài sản trên đất và các tiêu chí về đất.

Tại cuộc họp, các cơ quan, đơn vị đã thẳng thắn trao đổi, nêu rõ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện như: Công tác xác định nguồn gốc, thời điểm, quá trình sử dụng đất nên được triển khai thực hiện ngay khi có Thông báo thu hồi đất để đảm bảo thời gian, tiến độ; công tác lập hồ sơ thu hồi đất phải được thực hiện chặt chẽ ngay từ đầu, đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quá trình đo đạc cần thu thập đầy đủ các giấy tờ liên quan về đất; ...

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định phối hợp lập, thẩm định hồ sơ thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố Đông Hà tại Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND thành phố; quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm trong công việc, nghiên cứu sâu, kỹ Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND thành phố để nắm rõ bản chất quy trình thực hiện, khi tác nghiệp tránh nhầm lẫn, sai sót, ảnh hưởng đến các cơ quan, đơn vị liên quan khác. Yêu cầu UBND các phường nghiêm túc thực hiện việc xác định nguồn gốc, thời điểm và quá trình sử dụng đất theo hướng dẫn tại Công văn số 278/UBND-PTNMT ngày 22/02/2019 của UBND thành phố; phân công nhiệm vụ và bố trí, sắp xếp công việc một cách hợp lý, khoa học, nhất là đối với công chức địa chính các phường; lãnh đạo UBND các phường cần tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ. Để tiếp tục hoàn thiện quy trình phối hợp thực hiện công tác giải phóng trên địa bàn thành phố, UBND thành phố giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy định phối hợp lập, thẩm định hồ sơ thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố Đông Hà tại Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND thành phố, đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế, giải quyết được các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và thuận lợi trong quá trình tra cứu, áp dụng thực hiện của các đơn vị; góp phần nâng cao chất lượng công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới./.  

Hồ Thị Thanh Huyền - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

21oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 2 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:30:00
ngày 2021-01-26