FE_View_Detail

Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức phiên họp lấy ý kiến Dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đông Hà(31/10/2020)

Ngày 29/10/2020, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng chủ trì phiên họp lấy ý kiến Dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đông Hà. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và các đồng chí trong Thường trực HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các phường.

img

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng kết luận tại phiên họp

Thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 gặp rất nhiều khó khăn do Chính phủ tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm thắt chặt đầu tư công. Trong khi đây là giai đoạn thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ nhằm xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020 theo Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của HĐND tỉnh. Tuy vậy, thành phố đã tranh thủ sự giúp đỡ của các ngành Trung ương, các cơ quan cấp tỉnh, tập trung chỉ đạo điều hành, thực hiện các giải pháp nhằm huy động nguồn lực đầu tư, vì vậy, kết quả đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và đạt được một số kết quả nhất định.

Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020 là 1.334,658 tỷ đồng, tăng 64,3% so với giai đoạn 2011-2015, bình quân tăng hàng năm tăng 13,2%/năm; trong đó ngân sách TW, tỉnh hỗ trợ và các nguồn khác chiếm 40%; ngân sách thành phố chiếm 60%. Nguồn ngân sách thành phố chủ yếu từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất. Trong quá trình thực hiện, luôn bám sát các nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công. Phân bổ, giao vốn theo đúng mục tiêu, cơ cấu và danh mục; ưu tiên bố trí cho các dự án hoàn thành, các dự án chuyển tiếp, tập trung bố trí thực hiện các công trình trọng điểm, công trình theo danh mục, kế hoạch thực hiện các đề án do HĐND thành phố thông qua. Sau 5 năm thực hiện kế hoạch đầu tư công, diện mạo đô thị đang từng ngày đổi mới; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị đã có những bước đột phá và chuyển biến về quy mô, tốc độ theo hướng hiện đại, văn minh; hạ tầng vùng vành đai thành phố được đầu tư, không gian đô thị ngày càng mở rộng,... Tại phiên họp, các đơn vị, các phường cơ bản thống nhất với những những kết quả đạt được, thẳng thắn xác định những khó khăn, tồn tại trong thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn vừa qua, đồng thời đề xuất bổ sung một số dự án cần ưu tiên đầu tư trong giai đoạn đến.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, nhằm tạo sự chủ động để thành phố thực hiện công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kế hoạch xây dựng trên cơ sở căn cứ theo Luật Đầu tư công năm 2019; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và 8 nguyên tắc theo văn bản hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1339/SKH-TH ngày 23/9/2019; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 06 của HĐND tỉnh về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II; định hướng Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và các ý kiến đóng góp tại phiên họp; đánh giá cụ thể hơn những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ đầu tư công giai đoạn 2016-2020, phân tích những khó khăn, tồn tại; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở các văn bản hướng dẫn và bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình làm việc toàn khóa; và định hướng Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tiếp tục rà soát, bổ sung các công trình, dự án vào kế hoạch, hoàn chỉnh báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND tỉnh đảm bảo theo đúng quy định./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND&UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 66%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 00:30:00
ngày 2021-06-15