FE_View_Detail

Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ Mười ba - HĐND thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021(08/11/2020)

Chiều ngày 06/11/2020, Thường trực HĐND thành phố đã phối hợp với UBND thành phố, UBMTTQVN thành phố tổ chức Hội nghị liên tịch để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Mười ba - HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. 

img

Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Sỹ Trung phát biểu tại Hội nghị

Chủ trì Hội nghị có Ông Hồ Sỹ Trung- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Ông Nguyễn Tăng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố; Bà Phạm Thị Thu Hà - Thành ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố.

Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND thành phố; Phó Trưởng 02 Ban HĐND thành phố; Lãnh đạo Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân; Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Kỳ họp thứ  Mười ba - HĐND thành phố khoá XI là kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 nhằm tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2020; quyết định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; xem xét một số nội dung báo cáo của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thành phố; Viện kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân thành phố; Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; Thông báo của UBMTTQVN thành phố.

Ngoài những nội dung thường lệ, kỳ họp thứ Mười ba - HĐND thành phố khoá XI dự kiến xem xét một số nội dung: Đề án xã hội hóa xây dựng hạ tầng thành phố giai đoạn 2021-2025; cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch Đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025; thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố Đông Hà nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Hội nghị, các thành viên thống nhất với dự thảo Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ Mười ba, tham gia bổ sung một số ý kiến liên quan đến công tác chuẩn bị các báo cáo, kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp,…Đồng thời, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo, phân công các ngành liên quan tổng hợp, hoàn thiện các báo cáo theo kế hoạch; UBMTTQVN thành phố phối hợp với Thường trực HĐND thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp đảm bảo theo đúng luật định, ưu tiên chọn các khu phố thực hiện sáp nhập, địa bàn có nhiều ý kiến kiến nghị, bức xúc của cử tri để tổ chức; các đơn vị được phân công nhiệm vụ tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị để kỳ họp thứ Mười ba - HĐND thành phố khóa XI được tổ chức theo đúng kế hoạch.

Theo đó, kỳ họp thứ Mười ba - HĐND thành phố khóa XI dự kiến sẽ diễn ra trong 02 ngày, khoảng từ ngày 10/12 đến ngày 20/12/2020./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND&UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 66%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:00:00
ngày 2021-06-15