FE_View_Detail

Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà tổ chức phiên họp toàn thể quý IV năm 2020(02/12/2020)

Ngày 01/12/2020, UBND thành phố tổ chức phiên họp toàn thể Quý IV năm 2020 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; đề xuất chỉ tiêu, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021; thống nhất các nội dung quan trọng trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và kỳ họp thứ 14 - HĐND thành phố.

img

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng kết luận tại phiên họp

Năm 2020 là năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, khép lại kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; là năm cuối thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2020, Nghị quyết của HĐND tỉnh về xây dựng phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020. Thành phố thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn; đại dịch Covid-19 xảy ra ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng và nặng nề đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh, thành phố nói riêng; đồng thời, trong những tháng cuối năm phải hứng chịu những bất lợi của thời tiết, tình hình mưa lụt kéo dài gây thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của Nhân dân. Song, được sự quan tâm sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh và các ngành cấp tỉnh; sự lãnh đạo quyết liệt của Thành ủy, sự giám sát hiệu quả của HĐND thành phố, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, đồng lòng vượt qua khó khăn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố, với nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép" vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, UBND thành phố đã tập trung bám sát thực hiện Kết luận số 18-KL/TU của BCH Đảng bộ thành phố khoá XII và Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 để chỉ đạo, điều hành thực hiện; tuy rằng nhiều chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội không đạt kế hoạch đề ra, song so với năm trước đã đạt được một số kết quả nhất định.

Tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 7,48% so với năm 2019 (kế hoạch 12%). Tổng sản phẩm các ngành dịch vụ tăng 8,5%, tổng sản phẩm sản xuất CN-TTCN cá thể tăng 2% so với năm trước. Công tác phòng chống thiên tai, lũ lụt được chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhân dân; kịp thời khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống.

Các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách được thực hiện quyết liệt; chủ động kịp thời ưu tiên bố trí ngân sách cho công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Công tác kêu gọi, huy động nguồn lực đầu tư được đẩy mạnh và có nhiều kết quả. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12,4% so với năm 2019; công tác đấu giá quyền sử dụng đất dự kiến vượt so dự toán đề ra. Tích cực phối hợp thực hiện xây dựng Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050. Đã tập trung chỉ đạo, chủ động phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư để thực hiện GPMB các công trình trên địa bàn, đặc biệt là các dự án từ nguồn vốn TW, nguồn vốn tỉnh và các doanh nghiệp; tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm: Các công trình thuộc dự án GMS, Công trình Cầu kết nối khu đô thị bắc sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà (GMS)... Phối hợp chặt chẽ với các ngành cấp tỉnh chuẩn bị triển khai các dự án kêu gọi đầu tư các khu đô thị trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 28 của UBND tỉnh. Tích cực chỉ đạo và xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố đảm bảo đúng quy trình.

Văn hóa xã hội có nhiều tiếp bộ; đã tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong lĩnh vực giáo dục, đã khắc phục khó khăn, hoàn thành chương trình năm học 2019-2020 và triển khai năm học 2020-2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19; ban hành và triển khai chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới đến năm 2025 theo kế hoạch. Đã tập trung chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19, chỉ đạo tổ chức các đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Chính phủ; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, các gia đình, đơn vị thực hiện chính sách, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội được chăm lo kịp thời, chu đáo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15 của Chính phủ đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Tập trung kiện toàn bộ máy lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại được chú trọng và phân công giải quyết kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; bảo vệ an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức tốt lực lượng bảo vệ các điểm cách ly đảm bảo nghiêm túc, an toàn; lực lượng ứng phó, cứu trợ kịp thời và khắc phục hậu quả bão lụt xảy ra. Tổ chức nhiều đợt cao điểm trấn áp tội phạm, triệt phá được nhiều điểm phức tạp về ma túy.

Đã khẩn trương khiển khai, cụ thể hóa Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, trong đó kịp thời chỉ đạo xây dựng các Đề án, dự án trọng điểm; tranh thủ sự giúp đỡ của Bộ ngành Trung ương để tiếp cận Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu - Tiểu dự án Đông Hà AFD.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại hạn chế, tại phiên họp, các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến, đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn chỉnh kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020.  

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025. Dự báo tình hình tiếp tục có những thuận lợi và khó khăn đan xen, vì vậy đòi hỏi các cấp, các ngành của thành phố, phường cần tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất, triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, nhất là tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về xây dựng phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II trong thời gian sớm nhất, đồng thời từng bước xây dựng thành phố Đông Hà thông minh.

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2020, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, thành phố xây dựng mục tiêu tổng quát là: Tập trung triển khai các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đa dạng hóa các hình thức đầu tư để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững; tiếp tục huy động nguồn lực để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II, từng bước trở thành thành phố thông minh; khai thác tốt các yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút đầu tư và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo các chế độ chính sách an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân; chỉ đạo thực hiện tốt bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.  

Tại phiên họp, các đại biểu đã thống nhất đề xuất trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và HĐND thành phố các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2021; bổ sung và thống nhất các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu kế hoạch.

Đối với các Dự thảo báo cáo về tình hình thực hiện thu chi NSNN, xây dựng cơ bản năm 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2021; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tham mưu tiếp thu các ý kiến góp ý để chỉnh sửa hoàn thiện, trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và kỳ họp thứ 14 - HĐND thành phố thông qua để tổ chức thực hiện./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND&UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:00:00
ngày 2021-02-26