FE_View_Detail

Thành phố Đông Hà tổng kết công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2020, triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2021(02/12/2020)

Ngày 30/11/2020, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Đông Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2021.  

img

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố đã báo cáo kết quả tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020, kế hoạch, nhiệm vụ tuyển quân năm 2021; các đại biểu đã phát biểu thẳng thắn làm rõ được những đặc điểm, tình hình, thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyển quân năm 2020 và đề xuất nhiều giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyển quân năm 2021 và trong thời gian tới.

Năm 2020, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của thành phố Đông Hà đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, với 117 công dân lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự (trong đó có 02 công dân nữ) và 12 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Với nỗ lực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp cùng với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, chất lượng tuyển quân cơ bản đảm bảo yêu cầu đề ra. Các đơn vị, các phường đã phối hợp triển khai tốt quy trình trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân, kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh, nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội trong những ngày đầu nhập ngũ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế nhất định: công tác rà soát, tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, công an ở một số phường chưa thực sự được quan tâm thực hiện tốt, vẫn xãy ra tình trạng bù đổi, thay thế; công tác phối hợp, nhất là trong việc rà soát, phúc tra, quản lý công dân sẵn sàng nhập ngũ giữa các cơ quan chuyên môn, sự kết nối giữa cấp phường với Ban cán sự khu phố chưa thực sự chặt chẽ; công tác tham mưu của cơ quan thường trực cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường chưa sâu sát.., nguyên nhân chủ yếu đó là: công tác đăng ký quản lý công dân trong độ tuổi sẳn sàng nhập ngũ của địa phương chưa đảm bảo chặt chẽ, chưa phân rõ đối tượng tạm hoãn, miễn gọi công dân nhập ngũ theo Điều 41, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; công tác giáo dục công dân về nhận thức nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của các phường chưa thường xuyên và liên tục; công tác chỉ đạo và gọi công dân sơ khám tuyển ở cơ sở chưa chặt chẽ; trách nhiệm của lãnh đạo, chính quyền và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự của một số phường chưa thực sự sâu sát vào cuộc, còn tình trạng “khoán trắng” cho cơ quan Quân sự và Công an... 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố cho biết: Năm 2021, thành phố Đông Hà được giao chỉ tiêu tuyển chọn 134 công dân tham gia nhập ngũ, đây là chỉ tiêu cao, một nhiệm vụ tương đối khó khăn đối với thành phố trong thời điểm hiện tại. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố nhấn mạnh: Để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao, trên cơ sở những kết quả đạt được, đề nghị cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, cùng phát huy vai trò, trách nhiệm đối với từng ngành, lĩnh vực, địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, đồng thời tham mưu thực hiện tốt các giải pháp tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, làm nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021 đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu được giao; trong đó cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, công tác tuyên truyền, vận động phải được thực hiện sâu rộng trong nhân dân, chú trọng là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ để thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong thực hiện NVQS, NVCA từ đó tự giác chấp hành; thực hiện tốt quy trình khám tuyển theo Nghị định số 13/2016 của Chính phủ về quy định trình tự, thủ tục đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự; Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng, Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng về Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; quản lý chặt chẽ công dân trúng tuyển, công dân dự phòng, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp trốn tránh thực hiện nghĩa vụ... kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp chống lệnh gọi thi hành nghĩa vụ quân sự và công an. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, làm tốt công tác này góp phần quan trọng vào xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Đức Hải - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 04:00:00
ngày 2021-02-26