FE_View_Detail

Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021(06/01/2021)

Ngày 05/01/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị.

img

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ; đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố và các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân thành phố; đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành phố; đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy; Trưởng, phó các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các phường.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025; mở đầu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Dự báo tình hình tiếp tục có những thuận lợi và khó khăn đan xen, để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kết luận số 01 - KL/TU ngày 11/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XIII và Nghị quyết số 128/NQ - HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; đòi hỏi các cấp, các ngành của thành phố, phường cần tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất, triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, quyết tâm phấn đấu đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II trong thời gian sớm nhất, đồng thời từng bước xây dựng thành phố Đông Hà trở thành thành phố thông minh.

Dự thảo Chương trình công tác năm 2021 được xây dựng với 77 nội dung chia thành 4 quý; Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với 08 nhóm giải pháp chủ yếu đã tập trung bám sát Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; theo đó, năm 2021 thành phố thực hiện năm chủ đề “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”.

Tại hội nghị, một số cơ quan, đơn vị đã phát biểu một số giải pháp về khôi phục phát triển sản xuất, phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; giải pháp triển khai Đề án Phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố đến năm 2025; nhiệm vụ thu ngân sách, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch gắn với thực hiện chủ đề năm "Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị"; giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai; nâng cao chất lượng lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm. giải pháp thực hiện Đề án Quy hoạch, xây dựng, quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố Đông Hà đến năm 2030 trong năm 2021; giải pháp xây dựng thành phố Đông Hà từng bước trở thành thành phố thông minh; giải pháp xây dựng tuyến phố văn minh, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đánh giá cao sự tích cực, khẩn trương của UBND thành phố trong việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đồng chí bày tỏ sự đồng tình cao với nội dung dự thảo Chương trình công tác và Kế hoạch hành động cũng như phương pháp triển khai nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường cần tập trung triển khai thực hiện các Dự án, Đề án trọng điểm, gắn với triển khai thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII đề ra; khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; tăng cường các giải pháp thu ngân sách; tập trung thực hiện có hiệu quả chủ đề năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, phát triển văn hóa, xây dựng nếp sống đô thị, bảo đảm an sinh xã hội; tập trung kiện toàn bộ máy; thực hiện cải cách hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tăng - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã cảm ơn những ý kiến chỉ đạo có tính định hướng cao của đồng chí Bí thư Thành ủy; đồng thời yêu cầu đơn vị soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch hành động và Chương trình công tác năm 2021. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh một số nhiệm vụ các đơn vị thực hiện trong năm 2021 và yêu cầu Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường trên cơ sở chương trình công tác và kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân thành phố, khẩn trương triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch của đơn vị và tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND&UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

21oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 2 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:30:00
ngày 2021-01-26