FE_View_Detail

Thành phố Đông Hà tổng kết công tác Quốc phòng, An ninh và xây dựng cơ sở năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021(09/01/2021)

Ngày 07/01/2021, UBND thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng, An ninh và xây dựng cơ sở năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đến dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trung tá Kiều Đức Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh.   

img

Lãnh đạo thành phố đã tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 21 tập thể và 31 cá nhân đã có nhiều thành tịch trong công tác quốc phòng, an ninh và xây dựng cơ sở năm 2020

Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở năm 2020 nhận định: Năm 2020, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những biến động, thách thức, phức tạp cả về an ninh truyền thống và phi truyền thống; các nước lớn tiếp tục có những thay đổi, điều chỉnh chính sách, chiến lược mới mang tính cạnh tranh cao và diễn ra gay gắt, thường xuyên, nhất là căng thẳng leo thang trong cuộc chiến kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc; bất ổn chính trị, xung đột vũ trang, khủng bố, vấn đề sắc tộc, tôn giáo, người tị nạn, thiên tai, môi trường… xảy ra ở nhiều nơi và gia tăng về tính chất, mức độ nguy hiểm. Đặc biệt là sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 tại nhiều quốc gia khiến cho tình tình kinh tế - xã hội trong năm qua càng nảy sinh nhiều bất ổn.

Trong nước, tình hình an ninh chính trị ổn định; sự cần thiết, tính đúng đắn của các chính sách, biện pháp mà chúng ta đã áp dụng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế tối đa sự suy giảm và từng bước phục hồi đà tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tính bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” thúc đẩy “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đặc biệt, các đối tượng triệt để lợi dụng internet và mạng xã hội, để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch kích động, chống phá trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là các vấn đề liên quan dân tộc, tôn giáo, tranh chấp trên biển Đông, thiên tai, dịch bệnh. Tình trạng tham nhũng và tai nạn, tệ nạn xã hội cùng những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, giáo dục gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói chung và thành phố Đông Hà nói riêng, tình hình an ninh, trật tự nhìn chung ổn định, nhưng trên từng mặt công tác vẫn còn tiềm ẩn phức tạp như vấn đề tranh chấp đất đai, địa giới hành chính, khiếu kiện; an ninh tôn giáo, bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, an ninh thông tin; hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi và manh động hơn; một số tội phạm như tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tín dụng đen… vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên và tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng; đặc biệt là đại dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát và diễn biến phức tạp hơn đã ảnh hưởng lớn, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và xây dựng cơ sở. Song, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự giám sát của HĐND, sự điều hành có hiệu quả của UBND thành phố, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể địa phương, cùng với sự nỗ lực của cán bộ và Nhân dân thành phố, đã khắc phục những khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở năm 2020 đã đề ra, góp phần thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều kết quả nhất định.

 Hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, như: Nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân chưa thực sự đầy đủ, sâu sắc, thiếu cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, trao đổi thông tin giữa các lực lượng có lúc, có nơi chưa toàn diện. Lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở một số địa phương, cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm, ý thức bảo vệ tài sản một số cơ quan, doanh nghiệp, trường học và trong một số khu vực dân cư chưa được phát huy cao. Công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ và an ninh trật tự trên một số mặt còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh có nội dung chưa đồng bộ và kết quả chưa cao; công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đạt chỉ tiêu trên giao nhưng công tác, phối hợp trong tuyên truyền, đăng ký quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ còn nhiều hạn chế.

Năm 2021, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường; trong nước các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá, đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ”; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, đặc biệt trong thời gian diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tình hình tranh chấp đất đai, khiếu kiện và tội phạm tiếp tục có những diễn biến phức tạp; dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại trong cộng đồng... ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Hội nghị đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2021 gồm 10 nhóm nội dung công tác trọng tâm: Triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Chương trình hành động của cấp trên về lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhất là các quan điểm, chủ trương về quốc phòng và tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường công tác nắm bắt, theo dõi và dự báo kịp thời, chính xác tình hình, chú trọng các địa bàn trọng điểm; duy trì nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng vũ trang trong tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm cuộc sống bình yên, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ở cơ sở. Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục, huấn luyện cho các đối tượng, cũng cố nâng cao chất lượng tổng hợp lực lượng dân quân tự vệ thành phố có số lượng phù hợp; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên trong thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở, cụm ATLC - SSCĐ và ANTT, làm nền tảng xây dựng và củng cố khu vực phòng thủ thành phố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tăng cường các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm hình sự, ma túy; tập trung thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Đại hội Đảng lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; vai trò trách nhiệm các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”; các phong trào, cuộc vận động trong lực lượng vũ trang, coi đây là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Thực hiện tốt các phong trào thi đua quyết thắng ở đơn vị cơ sở, kịp thời phát hiện, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến, xây dựng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong lực lượng vũ trang.

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố đã tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 21 tập thể và 31 cá nhân đã có nhiều thành tịch trong công tác quốc phòng, an ninh và xây dựng cơ sở năm 2020.

Nguyễn Đức Hải - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

33oC

Độ ẩm: 63%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 10:30:00
ngày 2022-07-07