FE_View_Detail

Thành phố Đông Hà tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021(18/01/2021)

Ngày 14/01/2021, Ban Chỉ đạo 138 thành phố tổ chức tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng - Trưởng Ban Chỉ đạo 138 thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ PV01 và PV05 Công an tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Bích Ngọc và thành viên Ban Chỉ đạo 138 thành phố.

img

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng - Trưởng BCĐ 138 thành phố phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2020, với sự quan tâm chỉ đạo và tham gia có trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cùng các tầng lớp Nhân dân, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố có bước phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, đi vào thực chất, đạt nhiều kết quả tích cực. Nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào tiếp tục có nhiều đổi mới, đi vào trọng tâm, hướng đến địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội, tranh chấp khiếu kiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động Nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự được đẩy mạnh. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện chương trình phối hợp tiếp tục được quan tâm, triển khai có hiệu quả, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Thông qua phong trào đã phát hiện, xây dựng và nhân rộng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tham gia đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, có sức lan tỏa sâu rộng, là hạt nhân thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2021, Ban Chỉ đạo 138 thành phố tiếp tục quán triệt thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo an ninh trật tự; coi trọng công tác xây dựng củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên các phương tiện thông tin đại chúng; củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt ở cơ sở; nhân rộng và duy trì hiệu quả các mô hình quần chúng tự quản về ANTT; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn thành phố tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội  đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu HĐND các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với từng địa phương.

Lê Thị Nhật Linh - Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Quay lại
Các tin khác:
Dự báo thời tiết
Thành phố:

34oC

Độ ẩm: 53%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 13:00:00
ngày 2022-05-26