FE_View_Detail

Thành phố Đông Hà tham dự hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025(16/01/2021)

Ngày 15/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tại điểm cầu Thành ủy Đông Hà đã tiếp nhận và truyền trực tiếp đến 10 điểm cầu cơ sở gồm Đảng bộ cơ quan UBND thành phố và Đảng bộ 9 phường trên địa bàn. Tham dự hội nghị trực tuyến tại thành phố có các đồng chí Thành uỷ viên, Trưởng, Phó các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến phường và hơn 1.000 cán bộ, đảng viên trực thuộc Đảng bộ thành phố, Đảng bộ các phường.

img

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thành ủy Đông Hà

 Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên được tiếp thu 3 chuyên đề: đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã giới thiệu chuyên đề “Những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020 và mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Đồng chí Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu chuyên đề “Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị trong 5 năm 2015-2020; phương hướng, mục mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ khóa XVII (2020-2025)”. Đồng chí Hồ Đại Nam, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin một số nội dung về “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025” gồm 10 nội dung trọng tâm trong mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và 2 nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng; chương trình hành động xác định các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và xác định thời gian, lộ trình thực hiện…

Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và triển khai các giải pháp phát triển Chính phủ điện tử gắn với xây dựng đô thị thông minh, thành phố đã xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến từ thành phố (Thành ủy, HĐND - UBND) đến các phường. Đây là lần đầu tiên thành phố Đông Hà triển khai tiếp nhận và truyền trực tiếp hội nghị trực tuyến từ cấp tỉnh đến cơ sở. Qua hệ thống hội nghị trực tuyến, cán bộ, đảng viên tham dự đã được tiếp thu trực tiếp, đầy đủ nội dung chuyên đề do các đồng chí lãnh đạo tỉnh giới thiệu góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền.

Nguyễn Đức Hải - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 71%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 10:00:00
ngày 2022-07-07