FE_View_Detail

Thường trực HĐND thành phố Đông Hà tổ chức họp thống nhất Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/01/2021)

Ngày 26/01/2021, Thường trực HĐND thành phố Đông Hà tổ chức họp thống nhất Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp.

img

Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Sỹ Trung phát biểu tại phiên họp

Cùng dự có các ông bà trong Thường trực HĐND thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố; lãnh đạo 2 Ban HĐND thành phố; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng Phòng Nội vụ Thành phố; Văn phòng HĐND & UBND thành phố.

Trên cơ sở căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND năm 2015; Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Công văn số 19/HĐND-PC ngày 18/01/2021 của Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực HĐND thành phố đã dự thảo báo cáo dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại phiên họp, các đơn vị cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo dự kiến; theo quy định, số lượng đại biểu HĐND thành phố được bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 30 đại biểu, bằng với số lượng đại biểu nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tổng số người được giới thiệu ứng cử dự kiến là 49 - 56 người; dự kiến cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử: Phụ nữ đảm bảo tỷ lệ ít nhất là 35%; người ngoài Đảng tỷ lệ không thấp hơn 10%; Trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) không thấp hơn 15%. Phấn đấu tỷ lệ phụ nữ trúng cử đại biểu HĐND thành phố khoảng 30% tổng số đại biểu; phấn đấu đạt tỷ lệ từ 30% trở lên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu kết thúc phiên họp, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Sỹ Trung yêu cầu tiếp thu các ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn chỉnh dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 trình Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến; trên có sở đó, đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị hiệp thương đảm bảo theo đúng thời gian quy định./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND&UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

34oC

Độ ẩm: 56%

Tốc độ gió: 18 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:00:00
ngày 2022-05-26