FE_View_Detail

Lãnh đạo UBND thành phố kiểm tra thực địa danh mục chuẩn bị đầu tư các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Đông Hà(04/02/2021)

Ngày 02/02/2021, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng chủ trì kiểm tra thực địa danh mục chuẩn bị đầu tư các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Đông Hà; cùng đi có Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đặng Thị Thủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố.

img

Lãnh đạo UBND thành phố kiểm tra thực địa

Nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, chỉnh trang các khu vực trung tâm thành phố, sớm đưa thành phố đạt các tiêu chí đô thị loại II, góp phần nâng cao chất lượng sống của Nhân dân. Trên cơ sở dự kiến danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ Mười bốn, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư năm 2021, đến nay các đơn vị đã thực hiện cơ bản đáp ứng theo yêu cầu đề ra.

Sau kiểm tra thực địa, lãnh đạo UBND thành phố cơ bản thống nhất với danh mục đầu tư theo đề xuất của các đơn vị; đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động trong việc đề xuất các danh mục, quy mô, giải pháp thực hiện các công trình. Để nâng cao hiệu quả đầu tư các công trình trong điều kiện nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn hạn chế, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: Đối với danh mục thuộc dự án chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm: Cần phải  khảo sát kỹ hiện trạng để đề xuất quy mô và giải pháp thiết kế hợp lý, đảm bảo mỹ quan đô thị trong khu vực, hạn chế tối đa GPMB; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để việc triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng, cấp phép thi công đảm bảo theo đúng quy định. Đối với Nút giao đường Lê Thánh Tông - Hàm Nghi - Trần Cao Vân; nút giao đường Hải Thượng Lãn Ông và Tôn Thất Thuyết: phương án thiết kế cần nghiên cứu, khảo sát kỹ hiện trạng khu đất, rà soát quy hoạch đề xuất giải pháp thiết kế hợp lý để đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông trong khu vực.

Các cơ quan đơn vị cần nêu cao tránh nhiệm, phối hợp chặt chẽ với nhau để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các công trình; giao Phòng Tài chính – Kế hoạch làm đầu mối tổng hợp, tham mưu UBND thành phố thực hiện theo đúng quy trình thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản.Hoàng Trọng Quang - Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 78%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:00:00
ngày 2021-12-06