FE_View_Detail

UBND thành phố Đông Hà tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đông Hà(17/03/2021)

Ngày 16/3/2021, UBND thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các ban ngành vào dự thảo Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đông Hà. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng chủ trì Hội nghị.

img

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng phát biểu tại hội nghị

Cùng dự có đại diện Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND thành phố, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đông Hà, trong đó cần đánh giá cụ thể thực trạng công tác phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, tập trung tham mưu đề xuất các giải pháp và phân công cụ thể đơn vị thực hiện.

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan về dự thảo Đề án, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng nhấn mạnh về sự cần thiết ban hành Đề án này. Đồng thời yêu cầu Công an thành phố (cơ quan chủ trì tham mưu) cần đánh giá lại kết quả thực hiện công tác phòng chống ma túy trong thời gian qua, phân tích và chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện; từ đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện trong đó cần tập trung vào các giải pháp nhằm giảm đối tượng nghiện và đối tượng buôn bán ma túy, tăng cường công tác truyền thông, thực hiện hiệu quả công tác quản lý đối tượng nghiện và người sau cai nghiện; phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy... Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Công an thành phố tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn chỉnh nội dung tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định./.

Lê Thị Nhật Linh - Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 67%

Tốc độ gió: 21 km/hkm/h

Cập nhật lúc 13:30:00
ngày 2021-04-21