FE_View_Detail

Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đông Hà khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (mở rộng)(25/03/2021)

Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (mở rộng), để bàn một số nội dung về định hướng xây dựng phát triển thành phố Đông Hà giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, UVTV Tỉnh ủy, Bí Thư Thành  ủy; đồng chí  Hồ Sỹ Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Tăng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành  ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

img

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe báo cáo dự thảo các Kết luận về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố giai đoạn 2021 - 2025; về xây dựng đô thị thông minh thành phố Đông Hà giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; về định hướng các nội dung để thực hiện xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu thành phố Đông Hà, giai đoạn 2021 - 2025; về hỗ trợ cho vay giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và báo cáo công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đông Hà.  

Các đại biểu dự Hội nghị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến 05 nội dung trên. Tổng kết hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIII đã thống nhất chủ trương về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố giai đoạn 2021 - 2025 với 03 nhóm chỉ tiêu chủ yếu (gồm 13 chỉ tiêu cụ thể): kinh tế, văn hóa - xã hội và môi trường - đô thị; xác định rõ 08 nhiệm vụ trọng tâm, 10 dự án, đề án trọng điểm và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thực hiện xuyên suốt giai đoạn 2021 - 2025. Thống nhất tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng thông tin tạo nền tảng từng bước xây dựng thành phố thông minh. Thống nhất 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện hỗ trợ cho vay giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững. Thống nhất 4 chỉ tiêu cụ thể và 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp để thực hiện xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu thành phố Đông Hà, giai đoạn 2021 - 2025. Về công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, cơ bản thống nhất với 4 nhóm phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và 4 nhóm giải pháp trọng tâm thực hiện.

Giao Văn phòng Thành ủy tiếp thu hoàn chỉnh các nội dung tham mưu Thành ủy ban hành Kết luận lãnh đạo thực hiện. Giao UBND thành phố tiếp thu, hoàn chỉnh các Đề án trình HĐND thành phố xem xét thông qua triển khai thực hiện./.

Lê Xuân Hưng - Văn phòng Thành ủy

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 67%

Tốc độ gió: 21 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:00:00
ngày 2021-04-21