FE_View_Detail

Thành phố Đông Hà tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2021 và tuyên dương khen thưởng(29/03/2021)

Sáng ngày 26/3/2021, UBND thành phố Đông Hà tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2021 và tuyên dương khen thưởng. Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các phường; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020.  

img

Lãnh đạo thành phố trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Nhân dân và cán bộ Phường 4 và phường Đông Giang

Xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng để khích lệ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, công tác, tạo động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của cơ quan, đơn vị, địa phương, cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; nội dung thi đua thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, chỉ tiêu thi đua cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và phát huy hiệu quả; đã bao quát được các lĩnh vực của đời sống xã hội và mọi tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế... Qua thực tiễn, các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực.

Phát động thi đua năm 2021, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng nhấn mạnh: Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Ðại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; là năm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025, vì vậy đòi hỏi các cơ quan, đơn vị của thành phố và UBND các phường cần tập trung, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất, triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, nhất là tiếp tục thực hiện có kết quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về xây dựng phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II, đồng thời từng bước xây dựng thành phố Đông Hà trở thành đô thị thông minh trong thời gian tới. Với phương châm hành động của năm 2021 là “Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”, thành phố phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021 “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”, trong đó, tập trung vào 05 đề án, dự án trọng điểm: Xây dựng đô thị thông minh thành phố Đông Hà; Dự án xây dựng, chỉnh trang hạ tầng đô thị khu vực trung tâm thành phố; Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng các Khu đô thị phía Đông thành phố; Đề án xã hội hóa xây dựng hạ tầng thiết yếu và Đề án hỗ trợ cho vay giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế và nhân dân thành phố bám sát chủ đề năm 2021, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết và tinh thần đổi mới, sáng tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, ra sức thi đua lập thành tích, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua đã đề ra.

Nhân dịp này, thành phố đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” trên Cổng thông tin điện tử thành phố Đông Hà năm 2020.

Lê Thị Nhật Linh - Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 71%

Tốc độ gió: 22 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:00:00
ngày 2021-04-21