FE_View_Detail

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2020(02/04/2021)

Ngày 01/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà về kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XV) về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2020.

img

Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Lê Quang Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan, về đại biểu thành phố có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và đại diện lãnh đạo một số phòng ban có liên quan.

Sau hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2020, đến nay thành phố Đông Hà đã đạt được nhiều thành tựu cơ bản trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nâng cao đời sồng nhân dân. Điểm nổi bật về kinh tế - xã hội trong giai đoạn 5 năm 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,06% năm; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng đề ra; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn 5 năm đạt 16.499 tỷ đồng, tăng bình quân 18,3%/năm. Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị được tập trung chỉ đạo, diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc, hoàn thành cơ bản các tiêu chí đô thị loại II; trong công tác GPMB nhất là các công trình, dự án trọng điểm, các công trình thuộc dự án tiểu vùng sông Mê Kông - GMS được thành phố tập trung chỉ đạo góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện; thành phố đã chủ động trong việc xây dựng đô thị thông minh đã xây dựng và đưa Trung tâm điều hành đô thị thông minh Đông Hà đi vào hoạt động, bước đầu đã phát huy hiệu quả. Văn hóa - xã hội phát triển khá toàn diện; giáo dục và đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ đạt nhiều kết quả tích cực. Đời sống văn hóa và nếp sống văn minh đô thị được tập trung chỉ đạo. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng đặc biệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã được cả hệ thống chính trí của thành phố tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt; lao động việc làm được quan tâm, an sinh xã hội đảm bảo; đã chú trọng đến công tác giải quyết đơn thư có chất lượng ngày càng cao, đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc kéo dài. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và đạo đức đã được Đảng bộ thành phố quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực...

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và phát triển, thành phố Đông Hà còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế như: Kinh tế phát triển thiếu bền vững và chưa có tính đột phá; việc thu hút đầu tư còn gặp nhiều khó khăn. Thu ngân sách trên địa bàn chưa đảm bảo tự cân đối thu chi; GPMB đang là điểm nghẽn. Lĩnh vực văn hóa - xã hội vẫn còn những khó khăn, hạn chế; công tác giảm nghèo chưa bền vững. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp, ma túy; đội ngũ cán bộ vẫn còn một số điểm chưa ngang tâm với nhiệm vụ...

Đối chiếu kết quả thực hiện với các tiêu chí, tiêu chuẩn được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13, ngày 25/5/2016 của UBTV Quốc hội về phân loại đô thị, đến nay, Đông Hà có 44/52 chỉ tiêu đạt tiêu chí đô thị loại II, tổng điểm đánh giá đạt 81,99/100 điểm. Việc thành phố Đông Hà chưa thể trở thành đô thị loại II trong năm 2020, như mục tiêu đề ra của Nghị quyết 02 do có 02 tiêu chí chưa đạt là tổng dân số toàn đô thị và mật độ dân số.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đông Hà trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Về các mục tiêu và phương hướng trong thời gian đến thống nhất cao với các đề xuất của thành phố. Với mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà theo hướng bền vững; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, trở thành cực kinh tế động lực của tỉnh thành phố cần tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xác định đây là yếu tố quan trọng, cốt lõi trong việc xây dựng phát triển đô thị văn minh, hiện đại; sau khi Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt cần tập trung thực hiện đồng bộ các quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết gắn với quy hoạch sử dụng đất, để khai thác, phát triển quỹ đất hiệu quả, bền vững.

Tranh thủ mọi nguồn lực, tạo sự đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn với xây dựng đô thị thông minh, trang trí chỉnh trang đô thị. Tập trung xây dựng hoàn thành các tuyến giao thông theo quy hoạch được duyệt. Huy động của hệ thống chính trị trong việc tập trung giải phóng mặt bằng, tái định cư các công trình trọng điểm. Tích cực kêu gọi đầu tư thông qua hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất, phát triển quỹ đất tạo nguồn thu ngân sách thành phố; thu hút đầu tư vào các khu đô thị mới kết hợp với dịch vụ, trung tâm thương mại kết hợp nhà phố, các khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, từ đó để tạo cho thành phố có nguồn thu bền vững. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực đầu tư và thực hiện đầy đủ các cơ chế, chính sách ưu đãi của nhà nước, của tỉnh và chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư của thành phố để đẩy nhanh việc thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh, tăng nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp. Tập trung phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; huy động các nguồn lực, trong đó đẩy mạnh thu hút các nguồn lực xã hội hóa để phát triển lĩnh vực y tế, giáo dục, thông tin truyền thông, văn hóa, thể thao đáp ứng mục tiêu phát triển đô thị thông minh.

Về đề xuất các cơ chế đặc thù đối với thành phố, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng đề nghị lãnh đạo tỉnh thống nhất cho Đông Hà cơ chế tăng cường sự phân cấp mạnh hơn, tự chủ mạnh hơn để chủ động hơn trong đầu tư phát triển. Nên tập trung các nguồn vốn ODA đầu tư cho Đông Hà để nơi đây phát triển xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển chung của toàn tỉnh, từng bước trở thành một đô thị phát triển của vùng Bắc Trung bộ.

Hoàng Trọng Quang - Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 67%

Tốc độ gió: 21 km/hkm/h

Cập nhật lúc 13:30:00
ngày 2021-04-21