FE_View_Detail

Chi Cục thuế Đông Hà tổ chức tập huấn về chính sách thuế mới và đối thoại với người nộp thuế năm 2016(26/10/2016)

Ngày 25/10, Chi Cục thuế Đông Hà tổ chức hội nghị tập huấn về chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung và đối thoại với người nộp thuế năm 2016. Tham dự hội nghị tập huấn có Giám đốc, kế toán của gần 400 đơn vị, doanh nghiệp đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi Cục thuế thành phố Đông Hà.

img

Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi tập huấn, các đơn vị, doanh nghiệp được nghe phổ biến những chính sách thuế mới như: Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế; Thông tư số 66/2016/TT-BTC về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế; Thông tư số 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước; Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 49/2016/NĐ-CP về quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ... Theo đó, chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ lần này có nhiều điểm đổi mới mang tính cởi mở, linh hoạt, có tính áp dụng thực tế cao hơn và đưa ra nhiều lựa chọn cho doanh nghiệp. Điển hình như chế độ kế toán hầu hết quy định đến tài khoản cấp 1, chỉ có một số ít tài khoản chi tiết đến cấp 2, mỗi tài khoản chỉ phản ánh một nội dung chứ không có riêng tài khoản ngắn hạn, dài hạn. Thông tư số 133/2016/TT-BTC cũng bỏ toàn bộ các quy định bắt buộc đối với sổ sách kế toán và chứng từ, tiếp cận gần hơn với các thông lệ và Chuẩn mực quốc tế. Doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được tự xây dựng hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ để đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh của mình, miễn là đáp ứng tuân thủ theo đúng các yêu cầu của Luật Kế toán.

Tại hội nghị, cơ quan thuế cũng đã tổ chức đối thoại trực tiếp với người nộp thuế để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người nộp thuế; các vấn đề liên quan đến các thủ tục hành chính về thuế, cũng như trong ứng xử giao tiếp, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ công chức Thuế. Thông qua hội nghị tập huấn đã giúp cho các doanh nghiệp, người nộp thuế hiểu rõ hơn các quy định khi thực hiện kê khai, nộp thuế và thực hiện tốt các chính sách thuế mới, chế độ kế toán đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ; góp phần cùng cơ quan Thuế hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 

 

Diệu Luyến - Đài Truyền thanh Đông Hà

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 12:00:00
ngày 2019-03-25