FE_View_Cate

Img
UBND thành phố họp triển khai phương án hoạt động tại Chợ Đông Hà trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTG 24/09/2021 4:09:31 CH
Ngày 23/9/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng chủ trì cuộc họp triển khai phương án hoạt động tại Chợ Đông Hà trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã...