FE_View_Detail

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ Ở CƠ SỞ(23/06/2017)

Trong những năm qua, bên cạnh những thuận lợi thì toàn ngành Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) đã đối mặt với không ít những khó khăn và thách thức, song với sự đóng góp rất lớn của đội ngũ cộng tác viên (CTV) nên công tác DS-KHHGĐ thành phố cũng đã đạt được những thành quả đáng phấn khởi.

img

Cộng tác viên dân số tích cực đến từng hộ gia đình tư vấn, vận động

Thành phố Đông Hà có 9 cán bộ dân số phường và 143 CTV các khu phố.  Mỗi CTV DS-KHHGĐ quản lý từ 150 - 200 hộ gia đình và 500 - 700 khẩu. Năm 2011, cán bộ dân số phường được xét tuyển vào viên chức Trạm Y tế với trình độ đáp ứng yêu cầu, có 6 cán bộ có trình độ đại học và 3 cán bộ có trình độ trung cấp đã cùng với đội ngũ CTV các khu phố thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, đội ngũ CTV luôn đảm bảo về số lượng và không ngừng nâng cao chất lượng. Hiện toàn thành phố có 51/143 CTV có trình độ chuyên môn từ sơ, trung cấp trở lên, chiếm 35,7%,  134/143 CTV đã qua tập huấn ít nhất 2 lần. Tuổi CTV trẻ nhất là 24 tuổi, cao tuổi nhất là 74 tuổi. Có 5/143, chiếm 3,5% CTV tham gia cấp ủy khu phố, 89/143, chiếm 62% CTV kiêm nhiệm công việc khác tại khu phố như Khu phố trưởng, Trưởng Ban Mặt trận khu dân cư, Chi hội trưởng phụ nữ, Chi hội trưởng nông dân, cộng tác viên y tế…Đã có 63/143, chiếm 44% CTV đã nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân số. Những năm qua, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, đội ngũ CTV dân số ở địa bàn luôn được trang bị đầy đủ các kiến thức về nghiệp vụ quản lý dân số, kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách DS-KHHGĐ. Phần lớn CTV có nhiều kinh nghiệm, có uy tín tại cộng đồng, nhiệt tình, tâm huyết, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao. Đội ngũ CTV đã thường xuyên nghiên cứu và nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương về công tác DS-KHHGĐ như Pháp lệnh Dân số năm 2003, Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số, Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, kế hoạch hàng năm...để tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động tại địa bàn. Hàng năm, tham gia đầy đủ, có chất lượng các lớp tập huấn nghiệp vụ như: Ghi chép sổ A0, thu thập số liệu, lập báo cáo, kỹ năng tuyên truyền vận động, chăm sóc SKSS/KHHGĐ; tham gia đầy đủ các hội nghị, nghiên cứu các tài liệu được cấp phát, thường xuyên sử dụng Sổ tay cộng tác viên DS-KHHGĐ…nên phần lớn nắm vững những kiến thức cơ bản về dân số/giới tính/CSSKSS/KHHGĐ, các đề án nâng cao chất lượng dân số…nên nghiệp vụ về DS-KHHGĐ của đội ngũ CTV ngày càng được nâng cao, thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, CTV cũng đã tham gia đầy đủ, có trách nhiệm hội nghị giao ban định kỳ hàng tháng tại Trạm Y tế nên chương trình, kế hoạch của cấp trên được CTV nắm bắt kịp thời. Trên cơ sở đó đã xây dựng chương trình hoạt động cụ thể hàng tháng để triển khai các hoạt động DS-KHHGĐ tại địa bàn quản lý. Thông qua trực báo định kỳ CTV đã phản ánh kịp thời những vướng mắc ở địa bàn, đề xuất cùng giải quyết tốt nhiều vấn đề phát sinh ở khu dân cư. Nhiều CTV đã tham mưu Chi bộ ban hành Nghị quyết chuyên đề về DS-KHHGĐ, khu phố phát động xây dựng địa bàn không có người sinh con thứ 3 trở lên, thành lập Phân chi Hội KHHGĐ. Thông qua hội họp, ít nhất 6 tháng một lần CTV gặp gỡ Ban cán sự khu phố, Ban điều hành khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên báo cáo kết quả, đưa ra các mục tiêu, giải pháp để chi bộ, BCS khu phố xem xét, chỉ đạo các đoàn thể, các tổ chức chính trị cùng vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ. Tham mưu với khu phố tổ chức các hoạt động truyền thông DS-KHHGĐ; lồng ghép phối hợp tuyên truyền DS-KHHGĐ với các hoạt động khác. Thời gian qua, CTV dân số đã tham mưu xây dựng được 73/83 khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên, thành lập được 15 câu lạc bộ về SKSS/KHHGĐ cho thanh niên, vị thành niên và nhiều hoạt động có chất lượng khác. Đưa nội dung xây dựng quy mô gia đình 2 con vào quy ước ở khu phố để thực hiện và trở thành chuẩn mực của đời sống xã hội, lồng ghép với phong trào xây dựng khu phố văn minh, gia đình văn hoá, lồng ghép tuyên truyền về Dân số - KHHGĐ trong buổi sinh hoạt của địa phương, của các tổ chức, đoàn thể…Tham mưu để các địa phương xem chỉ tiêu Dân số - KHHGĐ là một chỉ tiêu quan trọng để xem xét, đánh giá chất lượng hoạt động của các tổ chức, cá nhân hàng năm.

Trong bối cảnh công tác Dân số-KHHGĐ đang đối mặt với nhiều thách thức, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dân số tăng trở lại mà nguyên nhân chính là do một bộ phận nhân dân đang còn tư tưởng, tâm lí muốn sinh nhiều con, muốn có con trai…đã làm cho công tác tuyên truyền vận động của đội ngũ cán bộ cơ sở ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn. Với phương châm: “mưa dầm thấm lâu”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, CTV dân số đã đa dạng hoá các hình thức truyền thông, tư vấn; luôn gần dân, nắm chắc địa bàn, phân loại đối tượng, chú ý đến các gia đình có ý định sinh con thứ 3 trở lên, gia đình có con một bề nhất là một bề là gái…để lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp, thời điểm vận động phù hợp. Tích cực vận động các đối tượng thực hiện các biện pháp tránh thai. CTV không chỉ đến từng nhà để vận động, tư vấn, cấp phát, tiếp thị bao cao su, thuốc uống tránh thai, theo dõi, kiểm tra việc duy trì thực hiện các biện pháp tránh thai của các hộ gia đình mà còn quan tâm, giúp đỡ, theo dõi, chăm sóc, động viên, thăm hỏi đối tượng sau khi thực hiện các biện pháp tránh thai nên đã tạo được niềm tin cho chị em. Hàng năm đã vận động thêm hàng ngàn người chấp nhận các biện pháp tránh thai mới, trong đó đặt vòng khoảng 1.100 đến 1.200 người, đình sản 10-15 người, bao cao su khoảng 2.000 người, thuốc tránh thai 1.700 đến 2.000 người và sử dụng nhiều biện pháp tránh thai khác, do vậy các chỉ tiêu về dân số-KHHGĐ của thành phố luôn đạt và vượt, hạn chế tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, giúp mỗi gia đình giữ khoảng cách giữa các lần sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Thời gian tới, Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình, uy tín, kinh nghiệm, khả năng…của đội ngũ cán bộ, CTV dân số ở cơ sở để nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác dân số. Không ngừng củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy đủ về số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động, trẻ hoá và ổn định đội ngũ cộng tác viên ở cơ sở, góp phần thực hiện mục tiêu đặt ra trong thời gian tới là phấn đấu giảm tỷ lệ sinh lần 3 trở lên xuống dưới 10% vào năm 2020 đồng thời giảm mức sinh một cách vững chắc sớm đạt mức sinh thay thế./.

Quay lại
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận