FE_View_Detail

Thành phố Đông Hà tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và biểu dương gia đình tiêu biểu năm 2017(18/07/2017)

Nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/06, thành phố Đông Hà tổ chức gặp mặt biểu dương gia đình tiêu biểu năm 2017. Về dự buổi gặp mặt đầy ý nghĩa có lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, đồng chí Nguyễn Đăng Quang - UVBTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí Thường trực Thành uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình, Ban Chỉ đạo đời sống văn hóa thành phố, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các ban ngành đoàn thể thành phố, đại diện Đảng ủy, UBNĐ, UBMTTQVN và các ngành đoàn thể phường, 20 gia đình tiêu biểu đại diện cho hơn 20 ngìn hộ gia đình văn hóa trên địa bàn thành phố.

img

Các đồng chí lãnh đạo thành phố trao bằng khen cho 20 gia đình tiêu biểu của thành phố năm 2017

Trong những năm qua, công tác gia đình của thành phố luôn được quan tâm chú trọng, phong trào xây dựng gia đình văn hoá đã thực sự mang lại hiệu quả tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được tiếp nhận và triển khai thực hiện nghiêm túc, các phong trào thi đua yêu nước của các địa phương đã thực sự thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia, góp phần quan trọng tạo nên một sắc thái diện mạo mới của thành phố. Vai trò gia đình được phát huy góp phần tích cực về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, những xung đột mâu thuẫn vợ chồng giảm dần và được phát hiện hoà giải kịp thời ngay từng gia đình, từng khu dân cư, vấn đề bạo lực gia đình ít xảy ra. Các gia đình tham gia phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội phát huy mạnh mẽ. Tình trạng trẻ em làm trái pháp luật được các ngành, các cấp và toàn xã hội quan tâm.

Thực hiện công tác phối hợp trong công tác gia đình, UBMT và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố đã có nhiều phong trào kết hợp trong việc xây dựng gia đình văn hoá. Hiện nay trên địa bàn thành phố đã có trên 25 Câu lạc bộ gia đình như: CLB Gia đình hạnh phúc của Hội phụ nữ, CLB Gia đình trẻ, CLB Sức khỏe sinh sản vị thành niên, CLB Tiền hôn nhân của Đoàn thanh niên, CLB không có người sinh con thứ 3 của Trung tâm Dân số-KHHGĐ, có 71 địa bàn khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên.

Lực lượng Công an cũng đã phối hợp với các cấp hội phụ nữ thường xuyên quan tâm xây dựng, đẩy mạnh nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về quản lý giáo dục con em trong gia đình, các Câu lạc bộ về phòng, chống tội phạm như: Tổ phụ nữ “Không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”; Tổ phụ nữ “Không có người thân liên quan đến ma tuý”; Mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ với ATGT”; Câu lạc bộ “ Phòng, chống tội phạm và TNXH”; Mô hình “Gia đình 05 không, 03 sạch” của Hội phụ nữ 9 phường... Toàn thành phố đến nay có 10 CLB phòng chống tội phạm do Hội LHPN cơ sở duy trì và tổ chức hoạt động thường xuyên. Hoạt động của các mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cũng như công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát giác tội phạm, tệ nạn xã hội trong mọi tầng lớp nhân dân và trong các gia đình.

Thực hiện năm chủ đề về văn minh đô thị và Chỉ thị số 16-CT/TU về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, Chỉ thị 17/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới”, mô hình tuyến phố xanh sạch đẹp được các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, đến nay tất cả các phường, Uỷ ban Mặt trận, các đoàn thể thành phố đã chỉ đạo các gia đình hưởng ứng thực hiện tốt. Đến nay toàn thành phố có 19.265/20.703 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 93% và tỷ lệ số người tập luyện thường xuyên đạt 34% trên tổng dân số toàn thành phố. Có 6.200 gia đình được công nhận là gia đình hiếu học, có 35 dòng họ tiêu biểu trong phong trào khuyến học của thành phố. Tỷ lệ hộ nghèo còn 4,3%.

Nhân dịp này thành phố đã biểu dương khen thưởng cho 20 gia đình tiêu biểu có nhiều thành tích tốt trong xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc, trong lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình và có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa và nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố./.

Quay lại
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận