FE_View_Detail

Một số kinh nghiệm rút ra từ công tác chỉ đạo tổ chức Diễn đàn vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý đảng viên(18/07/2017)

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà đã ban hành Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 11/4/2017 về tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là bước cụ thể hóa kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng để các TCCS đảng thực hiện vai trò tăng cường sự lãnh đạo qua việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên. Lấy chi bộ đảng làm hạt nhân để lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng ở cơ sở.

img

diễn đàn sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Chi cục Thuế Đông Hà

Qua việc dự sinh hoạt và theo dõi 5 chi bộ triển khai làm điểm cũng như qua báo cáo và họp rút kinh nghiệm sau diễn đàn, Ban Tuyên giáo Thành ủy nhận thấy rằng: hầu hết đảng viên các chi bộ đã xác định được mục đích, yêu cầu tầm quan trọng của diễn đàn. Trọng tâm của nội dung diễn đàn là việc thảo luận, liên hệ với 27 biểu hiện suy thoái theo đánh giá của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được đảng viên quan tâm thực hiện, đi sâu liên hệ sát với tình hình chi bộ. Việc liên hệ của các đồng chí đảng viên đã thực hiện đúng tinh thần sinh hoạt diễn đàn với không khí chân tình, cởi mở, đoàn kết của tình đồng chí. Không khí trao đổi thẳng thắn nhưng không căng thẳng (Chi bộ cảnh sát giao thông thuộc Đảng bộ Công an thành phố); liên hệ sát nhưng không chỉ trích (Chi bộ số 1 thuộc Đảng bộ Chi cục Thuế Đông Hà); góp ý nhẹ nhàng chân tình đi thẳng vào các biểu hiện suy thoái (Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ Phường 5); chuẩn bị chu đáo, trình bày các nội dung chặt chẽ (Chi bộ Trường THPT Lê Lợi); chủ động gợi mở thảo luận tập trung vào những nội dung dự kiến của chi bộ (Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Hà).

Trong 3 nhóm vấn đề: về suy thoái tư tưởng chính trị; về đạo đức lối sống; về biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các chi ủy đã có sự chọn lọc nhằm tập trung vào nhóm biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống để gợi ý đảng viên đánh giá, thảo luận, liên hệ.

Tổng hợp 5 diễn đàn ở 5 TCCS đảng, các ý kiến tập trung vào liên hệ những vấn đề sau: Nhận thức về học tập lý luận chính trị chưa cao, tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết thiếu tự giác; một số đồng chí còn ngại tham gia hoặc tham gia nhưng không nghiêm túc, còn nói chuyện riêng, ra vào tùy tiện, về sớm, đi muộn; viết thu hoạch còn sao chép bài nhau, thiếu sự nghiên cứu nội dung để liên hệ. Trong tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh, lấy lòng nhau, phê bình sự mất phiếu hoặc sợ định kiến; thảo luận xuôi chiều. Một số đảng viên thiếu ý chí tiến thủ trong đó có đảng viên trẻ. Có trường hợp bàng quang, thờ ơ trước sự việc bức xúc hoặc trách việc nặng chọn việc nhẹ. Trong hội nghị họp bàn thì không nói nhưng ra ngoài thì nói thông tin lộ ra… có diễn đàn nêu lên một số tiềm ẩn, có nguy cơ dẫn đến các biểu hiện khác đề nghị chi bộ cần nêu cao tinh thần cảnh giác, có giải pháp để sớm ngăn chặn… Trên cơ sở đó, có thể thấy rằng, phần liên hệ của diễn đàn sinh hoạt chi bộ cho thấy tinh thần tự phê bình và phê bình được nâng cao.

Tuy nhiên, qua sinh hoạt diễn đàn, có thể thấy một số vấn đề nổi lên như: đảng viên biểu hiện băn khoăn, hoài nghi, lo lắng trước những hiện tượng tiêu cực hiện nay trong Đảng và trong xã hội hoặc có người đọc và lấy thông tin “nóng” trên mạng xã hội để “làm quà” với nhau, vô tình phát tán thông tin, phát ngôn tùy tiện.

Nguyên nhân là công tác quản lý, theo dõi đảng viên của chi bộ còn lỏng lẻo; thông tin về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về với đảng viên và Nhân dân chưa kịp và chưa đều; trình độ lý luận chính trị và nhận thức chính trị của một số đảng viên trẻ còn thấp.

Đối với một số chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang trong phong cách công tác, trong thực thi công vụ còn một số hạn chế nhất định. Vẫn còn tình trạng chưa thật gần dân trong cán bộ, đảng viên của bộ máy công quyền.

Đặc biệt, bên cạnh việc thảo luận, liên hệ với tình hình trong chi bộ, ở một số diễn đàn, đảng viên “tự soi” với 27 biểu hiện. Nhiều vấn đề đã được đảng viên tự đối chiếu với bản thân mình để nêu ra trước chi bộ như thiếu tiên phong gương mẫu trong thực hiện phong trào. Trong tự phê bình, phê bình còn né tránh, chưa dũng cảm nhận khuyết điểm khi mình làm sai; thiếu mạnh dạn trong thực hiện công tác dân vận, thực hiện giờ giấc hành chính chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng lãng phí trong sử dụng tài sản công, bị “bệnh thành tích”, “bệnh cánh hẩu” trong công tác thi đua…

Từ nhận thức được những biểu hiện tồn tại ở tất cả 5 diễn đàn thí điểm, các đồng chí đảng viên đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngặn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các giải pháp đề ra tập trung vào 2 nhóm: đối với cấp ủy phải giáo dục và tăng cường quản lý đảng viên, triển khai sinh hoạt chính trị nghiêm túc; đối với đảng viên phải “tự soi, tự sửa”, “soi” trước “sửa” sau. Trên cơ sở đó các chi bộ đã ban hành nghị quyết hoặc xây dựng kế hoạch thực hiện.

Đánh giá chung: diễn đàn sinh hoạt chi bộ thí điểm cho thấy đã tạo được môi trường sinh hoạt chính trị sôi nổi, nhẹ nhàng nhưng sinh động. Qua đó, mỗi đảng viên thể hiện quan điểm, trao đổi, giải bày những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình một cách thoải mái, không nặng nề như kiểm điểm, phê bình mà trái lại thân thiện, cởi mở ấm áp tình đồng chí đồng đội. Góp phần nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên, trách nhiệm đảng viên trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó tạo sự đồng thuận và quyết tâm của toàn Đảng trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”

Quay lại
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận