FE_View_Detail

Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu thành phố tổ chức họp thành viên BCĐ bàn giải pháp tổ chức công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện năm 2017(19/07/2017)

Ngày 07/7/2017, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu thành phố tổ chức họp thành viên BCĐ bàn giải pháp tổ chức công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện năm 2017. Đồng chí Nguyễn Tăng - ThUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện thành phố chủ trì cuộc họp.

Năm 2017, Hội Chữ thập đỏ thành phố được giao chỉ tiêu vận động 850 đơn vị máu. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu trên ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai 3 đợt hiến máu, tong đó đợt 1 tổ chức vào ngày 14/3/2017 và tiếp nhận được 222 đơn vị máu. Theo kế hoạch  đợt 2  và đợt 3 được tổ chức vào  tháng 7 và tháng 10/2017. Để đảm bảo chỉ tiêu số máu còn lại được giao, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố lưu ý: Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục  xây dựng kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện và triển khai cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội và các phường. Liên đoàn lao động thành phố chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả đến các công đoàn cơ sở trong công tác tuyên truyền vận động Hiến máu tình nguyện. Đơn vị chuyên môn có sự phối hợp chắt chẻ với các đơn vị liên quan của Tỉnh và thành phố chuẩn bị đầy đủ địa điểm phương tiện cần thiết cho việc tổ chức ngày hội Hiến máu đợt 2 và đợt 3 năm 2017, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo tốt thời gian cho các tình nguyện viên đến tham gia hiến máu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra./.

Quay lại
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận