FE_View_Detail

Ngành giáo dục thành phố Đông Hà đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dạy và học(20/11/2017)
Công nghệ thông tin có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục. Trong những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà đã nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và mang lại hiệu quả cao. Thực hiện chủ đề năm học 2017-2018 “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin”, ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà đã đẩy mạnh triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin ở tất cả các cấp học nhằm góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục.          
img

Một tiết dạy Mỹ thuật có ứng dụng công nghệ thông tin

         Hiện trên địa bàn thành phố Đông Hà có 44 trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà. Nhận thức rõ công nghệ thông tin có vai trò quan trọng hoạt động giáo dục, những năm qua, Phòng giáo dục và đào tạo thành phố đã chỉ đạo các trường học ứng dục thực hiện trong quản lý và giảng dạy. Bằng nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng, đến nay, trong toàn Phòng giáo dục và đào tạo thành phố có trên 90% cán bộ, giáo viên có chứng chỉ tin học, biết ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý, dạy và học. Giáo viên dạy tin học các trường tiểu học, trung học cơ sở có 20 người. Toàn phòng cũng đã chú trọng tập trung đầu tư về cơ sở vật chất, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư và các nguồn lực tự đóng góp để trang bị các thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, học tập và giảng dạy. Đến nay, hệ thống trang thiết bị và các phương tiện dạy học sử dụng ngày càng phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI. Bằng nhiều nguồn lực, thành phố đã đầu tư mua sắm các trang thiết bị hiện đại để giúp giáo viên có điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học. Hiện toàn ngành giáo dục đào tạo thành phố có trên 1.000 máy vi tính (kể cả máy tính xách tay) phục vụ hành chính và dạy học, có trên 70 máy chiếu projector, trên 50% trường học đã trang bị tivi màn hình lớn để giảng dạy. Tất cả các trường đã nối mạng internet cáp quang và có hộp thư điện tử. Trong những năm qua, Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố thường xuyên trao đổi văn bản điện tử thông qua việc sử dụng hệ thống hộp thư điện tử của ngành và tăng cường trao đổi văn bản điện tử thông qua kênh điều hành của thành phố, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Hàng năm, phòng cũng đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng về công nghệ thông tin. Để phục vụ hiệu quả trong hoạt động quản lý, toàn phòng đã thống nhất sử dụng phần mềm quản lý học sinh, phần mềm quản lý phổ cập giúp cho các nhà trường và toàn phòng có sự đồng bộ thống nhất trong việc thống kê xử lý các số liệu, in ấn các biểu mẫu, sổ sách. Phần mềm quản lý học sinh giúp cho nhà trường quản lý học sinh, giáo viên một cách chặt chẽ và giúp cho nhà trường tính điểm, xếp loại học lực, các danh hiệu thi đua và xét tốt nghiệp đối với học sinh một cách nhanh chóng. Các trường mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở đều đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý có hiệu quả như sử dụng các phần mềm EMIS, PMIS, VEMIS, phần mềm kế toán trong công tác tài chính và phần mềm quản lý thư viện trong công tác thư viện… Đặc biệt, để phục vụ hiệu quả cho giảng dạy, nhiều giáo viên sử dụng các phần mềm soạn thảo các bài giảng điện tử như Violet, một số phần mềm hỗ trợ trong dạy học… Đến nay, các bài giảng điện tử trở thành bài giảng trong một số tiết lên lớp hàng tuần của giáo viên. Trong đó, số tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin trong các trường THCS tăng cao. Nhiều bài giảng điện tử mà giáo viên đã xây dựng có cách trình bày hình thức đẹp, rõ ràng, nội dung phù hợp; giáo viên đã biết tích hợp công nghệ thông tin vào từng môn học nhằm đổi mới phương pháp dạy học tạo hứng thú học tập cho học sinh. Không những vậy, các trường học đều đã có các kế hoạch để đầu tư cơ sở vật chất; từ các nguồn kinh phí tự chủ hoặc nguồn xã hóa đến nay có nhiều trường, nhiều phòng học trong tất cả các trường đều có sắm ti vi màn hình rộng để ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Đặc biệt có một số trường như Trường THCS Nguyễn Trãi, THCS Nguyễn Tri Phương đã có 100% phòng học đều có ti vi màn hình rộng để giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin và trong các trường học này giáo viên có trên 50% số tiết dạy trên lớp đã ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy. Có thể nói, với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian qua đã góp phần tạo thuận lợi, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường học.

           Năm học 2017 - 2018 là năm thứ 4 thực hiện Chương trình hành động số 13-CTHĐ/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chủ đề của năm học 2017-2018 là “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin” để tạo bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ. Ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà đã triển khai hướng dẫn các trường học trực thuộc thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017-2018. Một trong những nhiệm vụ đó là, các trường học quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong trường về nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật về công nghệ thông tin. Tăng cường đầu tư hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho ứng dụng công nghệ thông tin và dạy môn tin học một cách hiệu quả. Tiếp tục triển khai có hiệu quả website và thư điện tử trong toàn ngành theo Thông tư số 53/2012/TT-BGDDT của Bộ Giáo dục đào tạo. Tin học hóa toàn diện nghiệp vụ của nhà trường như công tác quản lý lớp học, đánh giá xếp loại học sinh, sổ điểm, sổ liên lạc điện tử, quản lý thi cử, thường xuyên kiểm soát được quy chế chuyên môn các nhà trường quan đó tăng hiệu quả cho công tác quản lý. Tổ chức và khai thác có hiệu quả các phần mềm đã được Bộ Giáo dục và đào tạo cung cấp dùng thống nhất trên toàn quốc. Sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý học sinh, quản lý tài chính…và các phần mềm khác mà Sở và Phòng đã triển khai trong công tác quản lý tại các trường học. Ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích hợp công nghệ thông tin vào từng môn học. Khuyến khích giáo viên tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ và kỹ năng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác dạy học và quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Các trường học tiếp tục ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin truyền thông đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với thực tế nhằm nâng cao chất lượng dạy học.… Bà Lê Thị Tú Lệ, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Đông Hà cho biết thêm: “Năm học 2017-2018, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Đông Hà xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và trong quản lý giáo dục với các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh tin học hóa trong quản lý; hưởng ứng xây dựng và tham gia sử dụng cổng thông tin điện tử giáo dục thông minh của ngành để đồng bộ kết nối thông tin giữa Sở và Phòng và các đơn vị trường học; khuyến khích giáo viên và học sinh tự học thông qua các phần mềm online trên trang mạng trường học kết nối để nâng cao chất lượng giảng dạy. Đối với cấp Trung học cơ sở thì ngoài việc sử dụng và khai thác có hiệu quả các phần mềm đã được Bộ cung cấp thống nhất trong toàn quốc thì còn triển khai các phần mềm về sổ điểm điện tử, về học bạ điện tử, tăng cường nội dung trong sổ liên lạc điện tử, khai thác, sử dụng có hiệu quả kho bài giảng E-learning, kho học liệu chung của ngành trong trang mạng trường học kết nối…”.

        Hiện nay, công nghệ thông tin đã và đang trở thành “cánh tay đắc lực’’ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý cũng như các hoạt động dạy và học. Với những cố gắng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy, ngành Giáo dục và đào tạo thành phố Đông Hà đã từng bước thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy. Tuy nhiên, để việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học mang lại hiệu quả hơn, cần có sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành chức năng, tăng cường đầu tư hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin trong những năm học tiếp theo; cũng như sự nỗ lực học hỏi, rút kinh nghiệm từ chính bản thân mỗi cán bộ, giáo viên trong ứng dụng công nghệ thông tin./.

Quay lại
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận