FE_View_Detail

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG HẠ TẦNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ(20/11/2017)

Công tác đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư đóng vai trò tích cực, là điều kiện quan trọng xây dựng hạ tầng đô thị,thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; là động lực chính để thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhằm phát triển Đông Hà trở thành đô thị năng động trên tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây (EWEC); đóng góp quan trọng vào sự phát triển knh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh Quảng Trị. Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng ấy, trong quá trình thực hiện công tác GPMB trên địa bàn thành phố những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã xác định công tác bồi thường, GPMB là công việc của cả hệ thống chính trị theo hướng các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chính quyền tích cực tổ chức triển khai, các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác này, thành phố đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia; đồng thời, thành lập ban Chỉ đạo và các tổ công tác về GPMB do các đồng chí Thường trực Thành ủy trực tiếp chỉ đạo. Từ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt ấy, công tác GPMB ở thành phố Đông Hà đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Chỉ tính trong năm 2017, thành phố đã thực hiện GPMB 58 công trình, gồm 30 công trình mới và 28 công trình chuyển tiếp từ các năm trước. Trong đó, có 20 công trình trọng điểm gồm: 03 công trình của Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mêkông (GMS); công trình đường Lê Thánh Tông và 19 tuyến giao thông thành phố Đông Hà với trên 1.000 hộ dân nằm trong diện bị ảnh hưởng. Đến nay, các công trình đã được phê duyệt với tổng giá trị 192,5 tỷ đồng cho 718 trường hợp. Trong số này, đã tiến hành chi trả với tổng số tiền155,8 tỷ đồng. Qua đó đã có 644 trường hợp nhận tiền và đồng ý bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Đối với Dự án phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) - một dự án có vai trò quan trọng trong việc nâng cấp hạ tầng thành phố, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Đông Hà đạt chuẩn đô thị loại II năm 2020. Dự án gồm 03 công trình, đó là: Thứ nhất, Công trình đường Hoàng Diệu với chiều dài 4,7 km, qua địa bàn 2 phường Đông Thanh và Đông Giang. Tổng số hộ bị ảnh hưởng ở công trình này có 228 trường hợp. Trong đó: Phường Đông Giang 39 trường hợp và phường Đông Thanh 189 trường hợp. Công trình đã được phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ với tổng giá trị 68.380.400.000 đồng cho 170 trường hợp ở địa bàn phường Đông Thanh. Đến nay đã có 166 trường hợp thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với giá trị 66.799.844.000 đồng, còn 04 trường hợp chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ với giá trị 1.545.556.000 đồng. Thứ hai, Công trình đường Thanh Niên có chiều dài tuyến 2,3km, qua địa bàn xã Cam An huyện Cam Lộ và địa bàn phường Đông Giang; 189 hộ bị ảnh hưởng (Trong đó: Phường Đông Giang 65 trường hợp và xã Cam An 24 trường hợp). Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ 20.105.826.000 đồng cho 184 trường hợp. Hiện đã có 181 trường hợp thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với giá trị 19.475.640.000 đồng, có 03 trường hợp chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ với giá trị  630.186.000 đồng. Thứ ba, Công trình đường Trường Chinh gồm 02 đoạn với tổng chiều dài  950,0m qua địa bàn phường Đông Lễ và Phường 5, có 83 hộ bị ảnh hưởng (gồm: 11 hộ thuộc phường Đông Lễ và 72 hộ thuộc Phường 5). Công trình được phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 46 trường hợp với tổng giá trị 14.248.222.000 đồng, đã có 39 trường hợp thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với giá trị 9.661.643.000 đồng. Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp tục hoàn thiện phương án trình Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định 10 trường hợp với giá trị 3,5 tỷ đồng.

Song hành cùng dự án GMS, thành phố tập trung lãnh đạo giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường Lê Thánh Tông do UBND thành phố làm chủ đầu tư GPMB. Dự án thực hiện gồm 03 đoạn, tổng chiều dài tuyến hơn 1,8km với 222 trường hợp bị ảnh hưởng. Trong đó: Đoạn từ đường Hàm Nghi đến đường Nguyễn Chí Thanh có 69 hộ bị ảnh hưởng, đã phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 39 trường hợp với tổng giá trị 16.574.190.000 đồng; trong đó 27 trường hợp thống nhất nhận tiền với giá trị 11.300.000.000 đồng, còn 12 trường hợp chưa thống nhất. Đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến Hoàng Thị Ái có 95 trường hợp bị ảnh hưởng (68 trường hợp bị ảnh hưởng về đất và 27 trường hợp bị ảnh hưởng tài sản trên đất); đã phê duyệt cho 39 trường hợp với tổng giá trị 8.627.532.000 đồng. Quá trình tiến hành chi trả có 34 trường hợp thống nhất nhận tiền với giá trị 5.995.326.000 đồng, còn 05 trường hợp chưa thống nhất. Đối với 05 trường hợp trên, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đông Hà đang tiếp tục tiến hành vận động các gia đình nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Đoạn từ Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị đến Quốc lộ 9 thuộc Phường 3 có 58 trường hợp, trong đó 54 trường hợp bị ảnh hưởng đất và 04 trường hợp bị ảnh hưởng đến tài sản; đã phê duyệt cho 45 trường hợp với tổng giá trị 36 tỷ đồng. Đến nay đã chi trả cho 34 trường hợp với 27,2 tỷ đồng còn lại 11 trường hợp chưa thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Ngoài các Dự án trên, thành phố huy động mọi nguồn lực thực hiện 19 tuyến giao thông thành phố Đông Hà, trong đó: 01 công trình đã hoàn thành từ năm 2016, 02 công trình có kế hoạch giản nguồn vốn, do đó trên thực tế thành phố đã triển khai công tác cho 15 tuyến. Đến nay các công trình đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành công tác GPMB đối với 07 tuyến, gồm: Kiệt 150-Lý Thường Kiệt, Nguyễn Cảnh Chân, Nguyễn Thượng Hiền, Quốc lộ 1 đến Trung tâm dạy nghề sông Hiếu, Hói Sòng đến đường Xuyên Á, Quốc lộ 9 đến Công an phường Đông Lương, đường Bà Huyện Thanh Quan. Các công trình đang thực hiện công tác GPMB, gồm 09 tuyến: đường Trường Chinh nối dài, từ đường Hoàng Diệu đến khu Sinh thái miền Trung, đường Trần Cao Vân nối đường Nguyễn Chí Thanh, Kiệt 22 đường Nguyễn Trung Trực, đường Phạm Văn Đồng, đường nối từ Trần Cao Vân đến đường Nguyễn Chí Thanh, đường Đặng Trần Côn, đường nối từ Nguyễn Chí Thanh đến đường Nguyễn Du.

Từ những kết quả trên có thể khẳng định, trong những năm qua, nhất là năm 2017, việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn Đông Hà, dù lớn hay nhỏ, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp thực hiện công tác vận động, thuyết phục nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đất đai, bồi thường, GPMB và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất... nên đã đạt nhiều kết quả khả quan. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện đền bù GPMB, phần lớn các đối tượng được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xác định đầy đủ, chính xác, phù hợp với tình hình thực tế; mức bồi thường, hỗ trợ ngày càng cao tạo điều kiện cho người có đất bị thu hồi khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Mặt khác, thành phố đã bổ sung kịp thời các biện pháp hỗ trợ khác, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, nhằm giúp cho người dân ổn định đời sống và sản xuất. Việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng được triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất sạch đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cụ thể hóa giúp công tác thu hồi đất, bồi thường, GPMB đất được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật và đạt hiệu quả. Đồng thời, các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được thành phố kịp thời chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật...

Tuy nhiên, nhìn từ thực tế, công tác GPMB vẫn còn hạn chế và đang gặp những khó khăn nhất định khiến công tác bồi thường, GPMB vẫn còn kéo dài. Một số hộ dân ở các công trình dự án chưa thống nhất giá đất, giá nhà, vật kiến trúc trong đền bù GPMB hoặc chưa thống nhất phương án thiết kế đã được phê duyệt làm cản trở tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Tình trạng khiếu kiện liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vẫn còn xảy ra. Công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, GPMB còn hạn chế, nhất là đầu tư trước các khu tái định cư cho người có đất bị thu hồi chưa đáp ứng yêu cầu do khó khăn về ngân sách. Trên thực tế, công tác này được thực hiện song song với quá trình thu hồi đất của dự án, người có đất ở, nhà ở bị giải tỏa gặp khó khăn trong việc xác định và tạo dựng nơi ở mới, từ đó dẫn đến việc chậm bàn giao mặt bằng đất cho dự án. Mặt khác, mặc dù giá đất cụ thể đã được UBND tỉnh ban hành quyết định, tuy nhiên quá trình lập hồ sơ định giá, đơn vị đầu tư còn tình trạng lập thiếu một số thửa đất, gây mất nhiều thời gian trong quá trình phê duyệt kinh phí bồi thường (công trình đường Lê Thánh Tông). Một số địa phương chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để vận động, giải thích cho người dân hiểu rõ quy định của pháp luật hoặc thiếu cương quyết, không giải quyết dứt điểm, làm cho công tác thu hồi đất, GPMB bị kéo dài. Hồ sơ địa chính ở một số phường trong một thời gian dài chưa được quan tâm đúng mức, công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính chưa được coi trọng hoặc không đầy đủ nên việc quy chủ, xác nhận nguồn gốc, diện tích, thời điểm sử dụng đất chưa chính xác dẫn đến khó khăn trong công tác bồi thường. Hiện nay, số liệu đo đạc thu hồi đất đối với các trường hợp hầu hết đều có sai khác (theo hướng tăng lên) so với hồ sơ địa chính được lập năm 2001. Bên cạnh đó, một số hộ dân có đất bị thu hồi, ý thức chấp hành pháp luật chưa cao nên không chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Một số khác không theo quy định của pháp luật kích động những người liên quan không thống nhất phương án đền bù. Mặc dù thành phố rất tích cực tuyên truyền, vận động, nhưng một số hộ dân thiếu sự hợp tác với chính quyền trong thực hiện GPMB, vì thế đã làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Những hạn chế trên tuy không lớn nhưng vẫn là trở ngại trong quá trình thực hiện công tác GPMB trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, đòi hỏi phải có giải pháp khắc phục kịp thời, đạt hiệu quả.

Xác định rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc này, thời gian tới thành phố tiếp tục huy động sự tham gia tích cực hơn nữa của cả hệ thống chính trị đối với công tác GPMB. Đặc biệt là tập trung giải quyết dứt điểm từng dự án theo đúng tiến độ; tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức đối thoại, vận động các hộ dân chấp hành quyết định thu hồi đất; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị liên quan để tổ chức tốt công tác GPMB, thực hiện đảm bảo các dự án trên địa bàn thành phố. Tin tưởng rằng, với sự nổ lực, quyết tâm thực hiện của cả hệ thống chính trị, kết hợp sự đồng sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố, sự hỗ trợ đầu tư của tỉnh và việc nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ giải phóng mặt bằng, trong thời gian tới, công tác GPMB ở Đông Hà sẽ đạt nhiều kết quả hơn, góp phần xây dựng Đông Hà văn minh, giàu đẹp, sớm trở thành đô thị loại II năm 2020./.

 

 

 

Quay lại
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận