FE_View_Detail

DỰ THẢO : KẾT LUẬN HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ MƯỜI MỘT, KHÓA XII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018(05/12/2017)

Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố , khóa XII, họp ngày ..... tháng 12 năm 2017. Sau khi nghe UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thảo luận và thống nhất kết luận: 

File g?i k�m:
Quay lại
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận