FE_View_Detail

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát công tác cán bộ tại thành phố Đông Hà(06/12/2017)

   Ngày 05/12/2017, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tiến hành giám sát kết quả thực hiện Kết luận số 36-KL/TU, ngày 28/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Kết luận số 37-KL/TU, ngày 28/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đến năm 2025 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà.

img

Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Làm việc với Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà.

   Đánh giá kết quả sau 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TU, Kết luận số 37-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các kết luận, Thành ủy Đông Hà đã tổ chức quán triệt các nội dung chỉ đạo của cấp trên, đồng thời ban hành các văn bản tổ chức thực hiện cụ thể, sát hợp với tình hình thực tế của thành phố.

Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, được thực hiện đối với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, các chức danh lãnh đạo thành phố và tương tự đối với cấp phường. Nhìn chung, công tác quy hoạch đã có sự chuyển biến rõ nét, các quy trình, quy định đảm bảo, thể hiện tính dân chủ, khách quan và công khai. Qua đó, đã tạo được nguồn nhân sự cơ bản, đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu, thành phần tạo sự chủ động trong công tác nhân sự cụ thể. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ được thực hiện tích cực, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý khi được luân chuyển hầu hết được đào tạo, học tập có hệ thống, có năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao tại cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, chất lượng các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ và việc thực hiện kiểm tra, giám sát được nâng lên.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đến năm 2025 được thực hiện tốt, cơ bản khắc phục được tình trạng đào tạo tràn lan, đào tạo không theo địa chỉ, từ đó hiệu quả công tác ngày càng nước nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, vướng mắc như việc kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ có lúc chưa quyết liệt, kịp thời; trình độ, năng lực của một số cán bộ, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý có mặt còn hạn chế; một số cấp ủy, chính quyền chưa làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Việc đánh giá cán bộ vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm. Việc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng có trường hợp chưa xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch và bố trí cán bộ. Số lượng cán bộ được đào tạo hệ chính quy ở cấp phường còn ít….

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, trong thời gian tới, Thành ủy Đông Hà cần tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để thực hiện có hiệu quả. Trong đó, tập trung vào công tác quy hoạch nhằm tạo nguồn cán bộ, bởi đây là khâu quan trọng hàng đầu để tạo nguồn cán bộ có năng lực về lâu dài. Trong công tác quy hoạch cần đảm bảo đúng các quy trình, quy định, hướng dẫn của cấp trên và phải đảm bảo tính khách quan, công khai, dân chủ. Việc sử dụng cán bộ cần chú trọng sử dụng người tài, người có năng lực. Công tác luân chuyển cán bộ cần tiếp tục thực hiện nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, kiến thức thực tiễn. Trong công tác đào tạo cán bộ cần chú trọng xuất phát từ nhu cầu công tác chuyên môn đang đảm nhận.

Bên cạnh đó, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận những kiến nghị của Ban Thường vụ Thành ủy để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi nhằm phát huy công tác cán bộ hiện nay.

 

 

Trần Thanh Tiến - Văn phòng Thành ủy

Quay lại
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận