FE_View_Detail

Hội nghị lần thứ mười một, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đông Hà khóa XII(08/12/2017)

Ngày 08/12/2017, Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ mười một, khóa XII (mở rộng). Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.  

img

Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo các Ban Đảng và Văn phòng Thành ủy; Ủy viên UBKT Thành ủy; Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ các các phường; Phó Bí thư, UVTV trực Đảng ủy; Bí thư các TCCS đảng trực thuộc.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 và dự thảo kết luận hội nghị lần thứ mười một của BCH Đảng bộ thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018.

Theo đó, năm 2017 thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng khá cao, giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2017 ước thực hiện 15.993 tỷ đồng, tăng 12,2% so với năm 2016 và đạt 100,2% so với kế hoạch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện cả năm 2.575 tỷ đồng, tăng 21,2% so với năm 2016... Việc triển khai thực hiện các Kết luận chuyên đề của Thành ủy về xây dựng cơ sở hạ tầng vùng vành đai, phát triển nông nghiệp đô thị, phát triển giáo dục và đào tạo đạt được những kết quả bước đầu tích cực, tạo nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện lộ trình lên đô thị đến năm 2020. Công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, công tác chỉnh trang và trang trí đô thị được quan tâm thực hiện. Văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền, cổ động chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, có ý nghĩa thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng. Công tác y tế, dân số, KHHGĐ được quan tâm. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao. Cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố ước giảm 0,9%, còn 3,45%, so với đầu năm và vượt kế hoạch đề ra (giảm 0,5% trở lên). Công tác xây dựng chính quyền có nhiều tiến bộ. Cải cách hành chính được các địa phương, đơn vị chú trọng, từng bước nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức thành phố về kỷ luật và đạo đức công vụ. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đi vào nền nếp. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế diễn ra trên địa bàn.

Năm 2018, tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và văn minh đô thị”, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững; tập trung cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút đầu tư và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, từng bước thực hiện hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II theo đúng kế hoạch, gắn với đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận và thống nhất thông qua Kế hoạch thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng, đây là nội dung quan trọng và có sự tác động rất lớn đối với sự phát triển của thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng nhấn mạnh: Năm 2017, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII. Với sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của Tỉnh, sự đổi mới, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và sự nỗ lực phấn đấu, của đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố đã đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế của thành phố vẫn còn những khó khăn, hạn chế: hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn và thiếu ổn định; thu ngân sách tiếp tục gặp nhiều khó khăn; việc huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị vẫn còn thiếu quyết liệt; công tác quản lý địa bàn, quản lý đất đai ở một số địa phương vẫn còn hạn chế; công tác chỉ đạo xây dựng tuyến phố văn minh đô thị còn thiếu giải pháp đồng bộ... Những vấn đề trên đã và đang tác động, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của thành phố, đòi hỏi phải có sự nhìn nhận, đánh giá chính xác và đề ra các giải pháp khắc phục phù hợp và hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí Thành ủy viên, các đồng chí lãnh đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố, trước hết là người đứng đầu cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và phát động các phong trào thi đua nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đề ra.

Tại phiên họp nội bộ, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thực hiện quy trình bầu cử bổ sung Ủy viên UBKT Thành ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Trần Tiến Dũng - Văn phòng Thành ủy

Ý kiến bạn đọc         
Tên người gửi *
Địa chỉ *
Điện thoại
Email
Tiêu đề ý kiến*
Nội dung ý kiến*
File gửi kèm:

Quay lại
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận