FE_View_Detail

Thành ủy Đông Hà tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)(14/12/2017)

Ngày 13/12/2017, Thành ủy Đông Hà tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng và Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị.

img

Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thành ủy viên khóa XII; Trưởng, Phó các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể thành phố; Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư, UVTV trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ các phường và báo các viên Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cho biết, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII họp từ ngày 04 đến ngày 11 tháng 10 năm 2017 tại Thủ đô Hà Nội, đã thảo luận và quyết định ban hành nhiều nghị quyết, kết luận rất quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Hội nghị lần này sẽ tập trung quán triệt, triển khai 04 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí dự Hội nghị tập trung lắng nghe, nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề. Các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết; quản lý tốt việc theo học cùng với đòi hỏi cao về chất lượng học tập, quán triệt, có biện pháp đánh giá hiệu quả kết quả học tập của các đại biểu tham dự.

Theo chương trình hội nghị, sau phát biểu khai mạc, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Trần Lam Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW và triển khai Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Đồng chí Trần Lam Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giới thiệu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 6, khóa XII của Đảng 

Bế mạc hội nghị, Thường trực Thành ủy yêu cầu việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự nghiên cứu. Mỗi cán bộ, đảng viên sau khi tham gia học tập, quán triệt nghị quyết nghiêm túc viết bản thu hoạch. Sau học tập, quán triệt, mỗi đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung của các nghị quyết, nhất là các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, từ đó tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Cấp ủy các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả học tập của cán bộ, đảng viên; đồng thời sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt cũng như tổ chức thực hiện nghị quyết, coi đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm việc học tập, quán triệt nghị quyết hiệu quả.

Trần Tiến Dũng - Văn phòng Thành ủy

Ý kiến bạn đọc         
Tên người gửi *
Địa chỉ *
Điện thoại
Email
Tiêu đề ý kiến*
Nội dung ý kiến*
File gửi kèm:

Quay lại
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận