FE_View_Detail

HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG 4 LÀM TỐT CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI VỮNG MẠNH(10/05/2018)

Ý thức được vai trò, vị trí, nhiệm vụ của tổ chức Hội cựu chiến binh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng bộ, chính quyền, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, Hội Cựu chiến binh phường dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy phường, sự phối hợp giúp đỡ của HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể cùng với sự nỗ lực của cán bộ, hội viên đã tích cực triển khai, tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua đóng góp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Hội Cựu chiến binh phường luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội cấp trên; Nghị quyết của Đảng ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thường xuyên tuyên truyền vận động, các thế hệ Cựu chiến binh (CCB), đoàn kết, gương mẫu, đổi mới phương thức hoạt động Hội và sinh hoạt chi hội; đồng thời cùng với chi ủy, chi bộ quan tâm kiện toàn cán bộ chi hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, mặt khác tích cực tuyên truyền vận động các thế hệ CCB tự nguyện xin gia nhập Hội. Hàng năm kết nạp thêm hội viên mới đáp ứng chỉ tiêu trên giao; toàn Hội hiện có 146 hội viên; trong đó có 105 hội viên nam, 41 hội viên nữ và 42 hội viên là đảng viên sinh hoạt ở các chi hội khu phố; toàn hội có 10 đ/c là hội viên cấp tá, 30 hội viên cấp úy; hạ sĩ quan, công nhân viên quốc phòng là 80 đ/c; dân quân du kích là 26 đ/c. 

            Xác định công tác xây dựng Hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của quá trình hoạt động; trong thời gian qua Hội đã vận động hội viên tham gia học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy, UBND phường về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, phong trào thi đua yêu nước được hội viên hưởng ứng tham gia tích cực tạo sự tin tưởng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội thành phố, trực tiếp là Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Chấp hành Hội đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh phường, nhiệm kỳ 2017-2020; đó là kết quả của sự cố gắng không ngừng của tất cả hội viên trên địa bàn. Sau Đại hội, Hội phường đã chủ động xây dựng quy chế làm việc của BCH mới và tổ chức tuyền truyền đến tận hội viên thông qua các buổi sinh hoạt. Chỉ đạo các chi hội thường xuyên duy trì chế độ sinh hoạt theo định kỳ 2 tháng 1 lần và có trên 80% hội viên sinh hoạt, nội dung sinh hoạt phong phú thiết thực, kết hợp sinh hoạt học tập, nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Hội. Trong những năm qua, các chi hội đều đạt TSVM, có 40% chi hội đạt TSVM xuất sắc, Hội phường đạt TSVM, hội viên gương mẫu: 95 - 97%, gia đình hội viên CCB đạt văn hóa: 93 - 97%. Tập trung phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm để nâng cao đời sống hội viên, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo CCB, là cơ sở để xây dựng Hội vững mạnh, Hội đã tạo điều kiện cho các hội viên vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội, vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo và vốn giải quyết việc làm 120. Hiện nay dư nợ tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh là 768.900.000 triệu đồng; huy động vốn nội lực do hội viên đóng góp nhằm xây dựng quỹ ở các chi hội trên 98 triệu đồng. Hiện nay nguồn quỹ phường Hội có trên 8.000.000đ giúp hội viên vay vốn, phát triển kinh tế gia đình. Hội đã thực hiện tốt việc tổ chức, vận động CCB nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong những năm qua, Hội đã phát triển được các mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả, tiêu biểu như: mô hình chăn nuôi của ông Lê Hồng Đức ở chi hội 5 nuôi 22 con bò, trồng 4ha rừng, 1ha sả; ông Đào Minh Hoàng ở chi hội 2 nuôi bò và nuôi dê trên 51 con; ông Trần Đức Bình ở chi hội 2 kinh doanh 2 gian hàng hoa phục vụ cưới, hỏi, hội nghị và các ngày lễ tết; ông Nguyễn Văn Tỷ chi hội 3 trồng 04ha rừng và đã cho thu hoạch mang lại hiệu quả kinh tế cao; bên cạnh đó Hội cũng đã phối hợp với các đoàn thể thực hiện tốt công tác chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, thăm hỏi tặng quà nhân các ngày lễ và tết.

            Ngoài việc chăm lo phát triển kinh tế, Hội đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; thường xuyên phối hợp với Công an phường thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” theo tinh thần Chỉ thị 09-CT/TW, thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch giữa Công an, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; Hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên lấy lực lượng đoàn viên làm nòng cốt xây dựng khu phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật giúp thanh niên tránh xa các tệ nạn xã hội; bồi dưỡng giúp đỡ đoàn viên ưu tú tạo nguồn giới thiệu cho các chi bộ phát triển Đảng.

            Bên cạnh những kết quả đạt được Hội Cựu chiến binh phường vẫn còn gặp một số khó khăn, trở ngại. Về công tác vận động hội viên thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào thi đua còn thiếu chủ động. Công tác phối hợp của Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể với Hội có việc, có thời gian chưa thật chặt chẽ, thiếu cụ thể nên hiệu quả còn thấp. Công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị tư tưởng và quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Hội tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn hạn chế; việc nắm bắt tình hình, giải quyết và định hướng tư tưởng có lúc thiếu kịp thời, hiệu quả chưa cao. Đa số hội viên hằng ngày phải lo làm kinh tế, nhiều hội viên làm ăn xa, nhiều người tuổi cao sức khỏe yếu, nên có nhiều ảnh hưởng đến việc tham gia công tác và sinh hoạt Hội. Chưa xây dựng được nhiều mô hình kinh tế điển hình để nhân rộng. Tuy nhiên phần lớn họ đều có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và luôn nêu cao tinh thần anh Bộ đội cụ Hồ; các buổi sinh hoạt nhiều hội viên đem đến những câu chuyện hay và ý nghĩa làm tăng thêm giá trị truyền thống, truyền lữa cho thế hệ trẻ giữ vững được tinh thần chiến đấu dù ở thời chiến hay thời bình.

            Những thành tích mà Hội Cựu Chiến binh phường 4 đạt được là một nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, hội viên CCB phường. Sự thành công đến từ tinh thần tự giác, trách nhiệm cao, tính quyết đoán, dám nghĩ, dám làm từ các chi hội. Tin tưởng rằng, trong thời gian tới, hội viên Hội CCB phường sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, chiến thắng trên mọi lĩnh vực, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Quay lại
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận