FE_View_Detail

THƯỜNG TRỰC HĐND TP. ĐÔNG HÀ: KHẢO SÁT THỰC ĐỊA ĐỀ ÁN NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ ĐẾN NĂM 2020 TẠI PHƯỜNG 3 VÀ 4(10/05/2018)

Chiều 8/5/2018, Đoàn Thường trực HĐND thành phố Đông Hà do đồng chí Hồ Sỹ Trung - UVBTV Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, khảo sát thực địa một số đề án nông nghiệp đô thị đến năm 2020, tại phường 3 và 4, tham gia với đoàn còn có đ/c Phan Cao Lợi - UVBTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - UVBTV Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố cùng đại diện các ban, ngành liên quan.

Đoàn đã kiểm tra, khảo sát thực địa một số đề án nông nghiệp đô thị đến năm 2020 như: Mô hình nuôi lợn thương phẩm, lợn bản, nuôi cá nước ngọt, hồ sinh thái, trồng thanh long ruột đỏ, cây lá vằng, nuôi gà và ong lấy mật ở khu phố Khe Lấp thuộc phường 3; cũng nhân dịp này, đoàn đã đến khảo sát đề án mô hình trồng cây cà gai leo ở khu phố 2, phường 4. Sau khi kiểm tra tại thực địa và nghe ý kiến tham gia của các thành viên, chính quyền UBND phường báo cáo tình hình quy hoạch, những kết quả lập đề án, kiểm kê thẩm định đối với những trường hợp hộ gia đình có mô hình để lập đề án phát triển nông nghiệp đô thị đến năm 2020. Đ/c Hồ Sỹ Trung, UVBTV Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND phường 3 và phường 4 phối hợp với các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền đến với hộ dân các đề án phát triển nông nghiệp đô thị của thành phố; tích cực chỉ đạo thực hiện mô hình nuôi lợn bản, nuôi cá nước ngọt, trồng thanh long ruột đỏ, cây lá vằng, nuôi gà và ong lấy mật phải có sự lựa chọn và phù hợp với thực tiễn của địa phương, đồng thời cần đánh giá lại mô hình có hiệu quả cần nhân rộng và có sự hỗ trợ kinh phí theo đúng quy đinh. Để việc đầu tư đề án phát triển nông nghiệp đô thị đến năm 2020 mang lại hiệu quả cao, đ/c yêu cầu giao cho văn phòng HĐND TP; phòng Kinh Tế chủ trì cùng với các ban ngành liên quan thống nhất lập đề án quy hoạch, thẩm định và phê duyệt để đưa vào mục đầu tư.                                       

Quay lại
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận