FE_View_Detail

BƯỚC ĐI MỚI TRONG SẢN XUÁT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN KHU PHỐ 7, PHƯỜNG ĐÔNG LỄ(10/05/2018)

Sản xuất nông nghiệp ở khu phố 7 - phường Đông Lễ, với đặc thù sản xuất quy mô nhỏ lẻ, luôn phụ thuộc vào thời tiết; công tác phòng ngừa dịch bệnh cho cây trồng của bà con nông dân còn thiếu chủ động; công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn trực tiếp của HTX còn gặp nhiều khó khăn… do đó sản phẩm làm ra chưa nhiều, chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường. Sau nhiều năm loay hoay tìm hướng đi phù hợp để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương cho đến khi có Nghị quyết số 42-NQ/ĐU “về lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị trên địa bàn phường Đông Lễ giai đoạn 2016-2020” đã tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất nông nghiệp với nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần xây dựng nền nông nghiệp đô thị hiện đại. 

img

Mô hình cánh đồng lớn ở HTX Phú Lễ, phường Đông Lễ

Tại Hội nghị lần thứ 16, Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XII đã thảo luận và thống nhất quyết nghị về nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị trên địa bàn phường Đông Lễ, giai đoạn 2016-2020. Việc ban hành Nghị quyết số 42-NQ/ĐU nhằm lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ khu phố có người dân sản xuất nông nghiệp phải đoàn kết, sáng tạo, biết phát huy lợi thế, khai thác tốt tiềm năng của địa phương. Trên cơ sở nghiên cứu, tìm tòi các giải pháp đột phá, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất canh tác, tăng giá trị kinh tế và uy tín, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của phường. Góp phần thay đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn phường.

Với diện tích đất nông nghiệp 47,8 ha, chiếm 76,72% đất tự nhiên, 40/42 hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, có 85/300 người là lao động nông nghiệp, khu khố 7 phường Đông Lễ là đơn vị có điều kiện cơ bản, cần thiết và đầy đủ cho việc sản xuất nông nghiệp. Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 42, công tác chuyển đổi các mô hình kinh tế, cơ cấu kinh tế nông nghiệp có bước phát triển. Chi bộ đã lãnh, chỉ đạo HTX Nông nghiệp Phú Lễ xây dựng và thực hiện thành công một số dự án, mô hình, làm tiền đề để nhân rộng và phát triển ra toàn phường, mở ra hướng đi mới trong sản xuất lúa nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung trên địa bàn. Điển hình như mô hình cánh đồng lớn quy mô 20 ha với 72/90 hộ thành viên HTX Phú Lễ tham gia sản xuất, thời gian bắt đầu thực hiện vụ Đông Xuân 2016-2017; mô hình lúa chất lượng cao thương hiệu lúa an toàn diện tích 5 ha với 32/90 hộ sản xuất; tiếp tục nghiên cứu chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu (cây đinh lăng,…) mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Để thực hiện mô hình cánh đồng lớn, HĐQT HTX đã trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cho các thành viên HTX thực hiện theo đúng quy trình sản xuất như: tổ chức vệ sinh ruộng đồng, chủ động làm đất sớm nhằm diệt các mầm mống sâu bệnh và tạo độ hoai cho đất; tổ chức ra quân diệt chuột, ốc bươu vàng ngay từ đầu vụ; gieo cùng một loại giống Thiên ưu 8, bón cùng một loại phân NPK chuyên dùng tại cùng một thời điểm; 100% hộ thành viên tham gia dự án sạ bằng ống sạ hàng với lượng giống 3,5kg/sào; dùng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được kiểm định chặt chẽ bởi các cơ quan chức năng; điều tiết nước ra vào ruộng hợp lý đối với từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa… Kết quả mô hình cánh đồng lớn cho năng suất năm 2017 đạt 65 tạ/ha, sản lượng 130 tấn/20 ha; năng suất trung bình đạt 63 tạ/ha, sản lượng 126 tấn/20 ha, tăng 11 tấn/20 ha tương ứng với giá trị tăng 71,5 triệu đồng/20 ha so với cùng kỳ năm 2016 (trước khi có Nghị quyết 42).

Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với diện tích 5 ha cũng mang lại năng suất bình quân trong năm 2017 là 45,5 tạ/ha, sản lượng 22,75 tấn/5 ha, tăng 0,25 tấn/ha. Đây chính là kết quả của quá trình từ chuẩn bị đến sản xuất hết sức chặt chẽ, khoa học, đảm bảo trình tự các bước như: đầu tiên phải lấy mẫu đất canh tác, nguồn nước tưới gửi đến Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị xét nghiệm, đạt tiêu chuẩn, điều kiện để sản xuất lúa an toàn thực phẩm; hai là trong quá trình sản xuất hạn chế tối đa việc sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật bằng chất hóa học; ba là gạo thành phẩm được lấy mẫu gửi đến cơ quan chức năng kiểm nghiệm độ an toàn, sau đó thành lập thương hiệu và tiến hành thương mại hóa.

Sản xuất nông nghiệp theo cách làm mới đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân; đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao; nhiều hộ gia đình vươn lên khá, giàu. Từ đây khu phố đã hình thành nhiều mô hình nông nghiệp điển hình tiêu biểu không chỉ của phường mà còn của thành phố. Có được những thành quả bước đầu như ngày hôm nay, ngoài sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm của nhân dân trong khu phố còn nhờ vào sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy phường và sự quan tâm, hướng dẫn triển khai một số mô hình phát triển kinh tế của các cơ quan chức năng.

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết 42 về phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị, cán bộ, đảng viên, HĐQT HTX Phú Lễ và nhân dân khu phố 7 tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, xác định vai trò lãnh, chỉ đạo của chi bộ là trực tiếp, toàn diện; quản lý điều hành của HĐQT là quan trọng. Động viên cán bộ và bà con nông dân dám nghĩ, dám làm, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật hiện đại để phát triển sản xuất nông nghiệp; đồng thời tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn, các tổ chức, doanh nghiệp để đầu tư có chiều sâu vào mô hình sản xuất nông nghiệp, tạo ra thương hiệu gạo chất lượng, uy tín trên thị trường.

Hai là, tiếp tục thực hiện mô hình cánh đồng lớn 20 ha trở lên; nhân rộng mô hình lúa chất lượng cao, lúa hữu cơ thương hiệu lúa an toàn với diện tích 5 ha; phấn đấu doanh thu trên 90 triệu đồng/ha trong việc sản xuất các mô hình kinh tế nông nghiệp.

Ba là, HTX cần chủ động đề xuất hỗ trợ kinh phí phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết 42; đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất lúa chất lượng cao; đồng thời phát triển các mô hình chăn nuôi phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Bốn là, nghiên cứu chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu; thực hiện mô hình cá - lúa vùng biền 5 ha; tổ chức việc xây dựng điểm dịch vụ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, điểm thu gom chất thải thuốc bảo vệ thực vật./.

Quay lại
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận