FE_View_HomeArrticle

Đông Hà thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát đã luôn được Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc Đảng bộ thành phố Đông Hà chú trọng thực hiện, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ địa phương trong sạch, vững mạnh, qua đó lãnh đạo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị.

Tự hào truyền thống 88 năm xây dựng và trưởng thành của các Ban Đảng và Văn phòng cấp ủy

Trải qua 88 năm xây dựng và phát triển, cùng với cả nước, các Ban Đảng, Văn phòng cấp ủy và ngành Kiểm tra của Đảng bộ thành phố Đông Hà đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần tập hợp và phát huy sức mạnh nhân dân thành phố để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 4 LẦN THỨ XII TRONG NỬA ĐẦU NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Đảng bộ phường 4 - thành phố Đông Hà có 159 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 tuy có những khó khăn nhất định nhưng được sự quan tâm của Ban Thường vụ Thành ủy, sự hỗ trợ của UBND thành phố, sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ và nhân dân toàn phường nên các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong nửa đầu nhiệm kỳ đều được triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 02/10 đến ngày 06/10/2018 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp bàn, thống nhất về các nội dung quan trọng. Tham dự Hội nghị có 175/176 đồng chí Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương, 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương; 14 đồng chí là Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy, Chính ủy các Quân khu và Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nộ; 13 đồng chí Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Thành phố Đông Hà - nửa đầu nhiệm kỳ nhìn lại

Đảng bộ thành phố Đông Hà luôn xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, là khâu “then chốt” trong xây dựng Đảng. Với ý nghĩa đó, thời gian qua, thành phố Đông Hà luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đông Hà tiếp bước truyền thống ngành kiểm tra Đảng, trưởng thành và phát triển

Trong suốt những năm tháng lãnh đạo cách mạng, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ và nhân dân Đông Hà đã luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, cùng với công tác tổ chức, công tác tuyên giáo, công tác dân vận góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố luôn trong sạch, vững mạnh. Tự hào về sự ra đời và lớn mạnh của ngành kiểm tra Đảng nói chung, đội ngũ những người làm công tác kiểm tra của Đảng bộ thành phố nói riêng đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng ta ngày càng lớn mạnh, thực hiện sứ mệnh lãnh đạo làm nên thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thành phố Đông Hà quan tâm xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, công tác xây dựng đội ngũ trí thức của thành phố Đông Hà đã có những chuyển biến quan trọng về nhận thức; vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức được nâng cao và không ngừng được củng cố, tăng cường về số lượng, chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển chung của địa phương.

Phường 5 qua 20 năm xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Là phường trung tâm của thành phố, những năm qua, phường 5 đã tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị, khóa VIII. Qua đó, đã phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của người dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước các cấp không ngừng được phát huy. Không khí dân chủ trong xã hội, sinh hoạt cộng đồng dân cư được mở rộng, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

PHƯỜNG 3 SAU NỬA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ PHƯỜNG LẦN THỨ IX

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phường 3 (thành phố Đông Hà) đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, thách thức và đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng.

HỘI CCB TP ĐÔNG HÀ PHÁT HUY VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM TRONG PHỐI HỢP GIỮ GÌN ANTT – ATXH TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Thực hiện Chương trình phối hợp số 04/CTr - BCA-HCCB, ngày 18/4/2014 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội CCB Việt Nam “Về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong tình hình hiện nay ”; trong thời gian qua, đi đôi với công tác xây dựng tổ chức Hội TSVM, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Hội đề ra, Hội CCB thành phố đã phối hợp với lực lượng Công an triển khai thực hiện đảm bảo về  ANTT- ATXH trên địa bàn thành phố.

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận