FE_View_HomeArrticle

GIÁO DỤC ĐÔNG HÀ VỚI TRUYỀN THỐNG 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Cách đây hơn nữa thế kỉ, tháng 6-1957, Hội nghị quốc tế các nhà giáo họp tại Vacsava (Ba Lan) đã thông qua bản Hiến chương các nhà giáo và quyết định lấy ngày 20-11 hàng năm là Ngày quốc tế Hiến chương các nhà giáo. Ngày 20-11-1958, Ngày quốc tế Hiến chương các nhà giáo được tổ chức lần đầu tiên trên miền Bắc nước ta. Ngày 28-9-1982, để ghi nhận sự đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp đào tạo lớp người mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quyết định lấy ngày 20-11 hàng năm làm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Từ đó, ngày 20/11 đã trở thành ngày hội truyền thống Nhà giáo Việt Nam. Trong niềm vui của ngày hội lớn, chúng ta trân trọng và nâng niu giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta - truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Truyền thống ấy chứa đựng sức sống mãnh liệt, như mạch nguồn không bao giờ vơi cạn và mãi bừng sang bởi giá trị nhân văn cao cả. Càng tự hào về sự phát triển và những đóng góp quan trọng của nền giáo dục nước nhà, chúng ta càng trân trọng biết ơn các thế hệ Nhà giáo - những người đã lao động bền bỉ, sáng tạo để lớp lớp các thế hệ học sinh được lớn lên cả về tâm hồn, thể chất và trí tuệ; góp phần nâng cao tầm vóc, sức mạnh dân tộc Việt Nam.

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG HẠ TẦNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Công tác đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư đóng vai trò tích cực, là điều kiện quan trọng xây dựng hạ tầng đô thị,thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; là động lực chính để thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhằm phát triển Đông Hà trở thành đô thị năng động trên tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây (EWEC); đóng góp quan trọng vào sự phát triển knh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh Quảng Trị. Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng ấy, trong quá trình thực hiện công tác GPMB trên địa bàn thành phố những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã xác định công tác bồi thường, GPMB là công việc của cả hệ thống chính trị theo hướng các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chính quyền tích cực tổ chức triển khai, các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác này, thành phố đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia; đồng thời, thành lập ban Chỉ đạo và các tổ công tác về GPMB do các đồng chí Thường trực Thành ủy trực tiếp chỉ đạo. Từ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt ấy, công tác GPMB ở thành phố Đông Hà đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

TỪ ÁNH SÁNG CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA ĐẾN THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Ngày 7/11/1907, Đảng Bônsêvích Nga dưới sự lãnh đạo của Lênin đã giành được chính quyền về tay nhân dân, thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga 1917 đã mở ra con đường cho chủ nghĩa Mác Lênin lan tỏa tới tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới, soi sáng con đường đấu tranh cách mạng cho nhiều nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ La tinh; xóa bỏ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đưa nhân dân lao động lên địa vị làm chủ xã hội.

Chi Hội trưởng xuất sắc của Chi Hội Y tế thôn, bản thành phố Đông Hà

Gặp các bà mẹ có con từ 6 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi để nhắc đưa trẻ đi uống vitamin A, tham gia truyền thông dự phòng lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con tại cộng đồng, tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế và thực hiện chính sách dân số, vận động và hướng dẫn phụ nữ đang mang thai cũng như phụ nữ vừa sinh con cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, truyền thông phòng chống sốt xuất huyết… là những phần việc chiếm gần như trọn vẹn thời gian và tâm sức của chị Trần Thị Thúy Hoa - nhân viên y tế khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà và là Chi Hội trưởng Chi Hội Y tế thôn, bản (YTTB) thành phố Đông Hà trong những ngày cuối tháng 5, tháng 6, tháng 7 và tháng 8/2017

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 5 COI TRỌNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN MIỆNG ĐẠT HIỆU QUẢ CAO

Tuyên truyền vận động, giáo dục chính trị, tư tưởng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đảng bộ Phường 5 xác định, Phường 5 là Phường trung tâm về chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, địa bàn rộng, dân cư đông, cơ cấu dân số gồm 11 khu dân cư trên 6500 hộ với 25000 nhân khẩu, có một Đảng bộ trên 1150 Đảng viên sinh hoạt tại 24 tổ chức Đảng có trên 20% chi bộ xuất sắc, 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu, kém.

Văn phòng Thành ủy Đông Hà tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy trong tình hình mới

Trong những năm qua, Văn phòng Thành ủy Đông Hà đã tập trung đổi mới lề lối làm việc, cải tiến phương pháp công tác, tăng cường tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu, giúp việc, nhờ đó luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

CHI BỘ CÔNG AN PHƯỜNG 4 SAU MỘT NHIỆM KỲ

Chi bộ Công an phường 4 là chi bộ trực thuộc sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ phường 4, mang tính chất đặc thù, thực hiện nhiệm vụ chính là đảm bảo An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chi bộ có 06 đảng viên chính thức.

Nhiệm kỳ 2015 - 2017, tuy có những khó khăn nhất định nhưng được sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an thành phố Đông Hà và Ban Thường vụ Đảng ủy phường, chi bộ luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2017, Nghị quyết của Đảng ủy Công an thành phố Đông Hà, Nghị quyết của Đảng ủy phường đã đề ra.

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÁC BAN ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG CẤP ỦY

Cách đây 87 năm, ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng ta là tuyên truyền những văn kiện của Hội nghị thành lập Đảng, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng. Xuất phát từ yêu cầu đó, Đảng đã thành lập Ban Cổ động và tuyên truyền của Đảng. Đặc biệt, vào ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng. 
img

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Mặt trận thành phố xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của vấn đề Đại đoàn kết toàn dân, những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của BTV Thành ủy, sự nỗ lực điều hành của chính quyền và sự tích cực của Mặt trận, các đoàn thể đã vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân thi đua sản xuất kinh doanh, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Những kết quả đó càng khẳng định sự đoàn kết trong Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương, trong đó không thể không kể đến vai trò của Mặt trận trong việc phát huy tính chủ động, linh hoạt trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận tổ quốc từ thành phố đến cơ sở tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, thường xuyên bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng kế hoạch với các nội dung cụ thể, thiết thực nhằm phát huy vai trò của MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nhất là tham gia góp ý vào những dự thảo nghị quyết quan trọng của cấp ủy; nắm tình hình nhân dân, đề xuất biện pháp sát thực đề giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, không trông chờ ỷ lại, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực phối hợp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần nâng cao chất lượng, tạo sự chuyển biến mới trong các phong trào, các cuộc vận động đạt hiệu quả cụ thể, góp phần làm chuyển biến tình hình về phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN ở địa bàn.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỦ YẾU TRONG TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN SINH HOẠT CHI BỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4, KHÓA XII

Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 11/4/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà về tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; thời gian qua, nhiều chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc các Đảng bộ đã kịp thời xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các TCCS đảng. Tuy nhiên, vì đây là hình thức sinh hoạt mới nên trong quá trình tổ chức thực hiện không ít chi bộ vẫn còn lúng túng. 
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận