FE_View_HomeArrticle

Đảng bộ phường 1 tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ

Kiểm tra, giám sát có ý nghĩa và vai trò rất to lớn, là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng; một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch Hồ Chí  Minh đã chỉ rõ: “Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ, và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài thì chính sách đúng mấy cũng vô ích”. Trong nhiều năm qua, Đảng bộ phường l luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và của các chi bộ trực thuộc,  nhờ vậy mà Đảng bộ phường đã lãnh đạo nhân dân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và ngày càng xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

PHƯỜNG 4 VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN

Thời gian trước đây, khi chưa hiểu rõ đầy đủ về tầm quan trọng của công tác dân vận không ít cán bộ, công chức trong bộ máy công quyền chưa đi sát và chú ý lắng nghe ý kiến của nhân dân, tác phong làm việc còn nặng về hành chính. Nhưng hiện nay điều đó đã được khắc phục và có nhiều chuyển biến nhờ công tác dân vận chính quyền được quan tâm thực hiện một cách khoa học.

MỘT CÁN BỘ HỘI NGƯỜI CAO TUỔI GƯƠNG MẪU SUỐT ĐỜI LÀM THEO LỜI BÁC

Ông Ngô Quang Trinh hơn 80 tuổi đời, 55 tuổi Đảng, là Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) Phường 5, có thời gian 14 năm tham gia Ban Thường vụ Hội , Phó Chủ tịch Hội, Chủ nhiệm Ban kiểm tra, Báo cáo viên Thành ủy Đông Hà tỉnh Quảng Trị, Bí thư Chi bộ 8 - phường 5 từ năm 2002 - 2016, thành viên Ban đại diện Hội NCT tỉnh Quảng Trị.

Đảng bộ thành phố Đông Hà tích cực phát huy trách nhiệm của đảng viên trong các công việc ở nơi cư trú

Nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, những năm qua, Đảng bộ thành phố Đông Hà đã triển khai và thực hiện nghiêm túc Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị “về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú” (Quy định 76), qua đó, đã phát huy trách nhiệm của đảng viên trong các công việc của nơi cư trú, đồng thời, giúp các cấp ủy quản lý đội ngũ đảng viên toàn diện, chặt chẽ hơn.

img

Đoàn giám sát của Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam làm việc tại Chi cục thuế TP Đông Hà

Tăng cường giải pháp cải cách hành chính thuế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Chi cục Thuế thành phố Đông Hà

Thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, với sự chỉ đạo và chương trình hành động của Cục Thuế tỉnh, của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố, Chi cục Thuế thành phố Đông Hà đã triển khai tốt công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế, công chức thuế trong việc giải quyết các thủ tục hành chính thuế.

Đông Hà thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát đã luôn được Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc Đảng bộ thành phố Đông Hà chú trọng thực hiện, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ địa phương trong sạch, vững mạnh, qua đó lãnh đạo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị.

Tự hào truyền thống 88 năm xây dựng và trưởng thành của các Ban Đảng và Văn phòng cấp ủy

Trải qua 88 năm xây dựng và phát triển, cùng với cả nước, các Ban Đảng, Văn phòng cấp ủy và ngành Kiểm tra của Đảng bộ thành phố Đông Hà đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần tập hợp và phát huy sức mạnh nhân dân thành phố để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 4 LẦN THỨ XII TRONG NỬA ĐẦU NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Đảng bộ phường 4 - thành phố Đông Hà có 159 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 tuy có những khó khăn nhất định nhưng được sự quan tâm của Ban Thường vụ Thành ủy, sự hỗ trợ của UBND thành phố, sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ và nhân dân toàn phường nên các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong nửa đầu nhiệm kỳ đều được triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 02/10 đến ngày 06/10/2018 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp bàn, thống nhất về các nội dung quan trọng. Tham dự Hội nghị có 175/176 đồng chí Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương, 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương; 14 đồng chí là Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy, Chính ủy các Quân khu và Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nộ; 13 đồng chí Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Thành phố Đông Hà - nửa đầu nhiệm kỳ nhìn lại

Đảng bộ thành phố Đông Hà luôn xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, là khâu “then chốt” trong xây dựng Đảng. Với ý nghĩa đó, thời gian qua, thành phố Đông Hà luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận