FE_View_HomeArrticle

Nữ cán bộ, đảng viên Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sinh hoạt tại Chi bộ các khoa lâm sàng và cận lâm sàng thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà, bác sỹ Lê Đan Tâm không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi lý luận chính trị, có lối sống trong sáng, phát huy tính tiên phong và gương mẫu của đảng viên. Là cán bộ phó trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Hoàng Thị Tuyết Nhung luôn gương mẫu trong công tác cũng như trong sinh hoạt và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Toàn thể nữ cán bộ phòng Kế hoạch - nghiệp vụ là Lê Đan Tâm, Hoàng Thị Quỳnh, Hồ Thị Ánh Tuyển, Nguyễn Thị Huế đều đăng ký thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Và, cùng với những hành động cụ thể của mình, những nữ cán bộ này đã và đang thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà.

HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ TRUNG THÀNH - ĐOÀN KẾT- GƯƠNG MẪU- ĐỔI MỚI, HOÀN THÀNH XUẤT SẮC MỌI NHIỆM VỤ

Ngày 04 tháng 4 năm 1990, Ban Thường vụ Thị ủy Đông Hà (nay là Thành ủy) ra Quyết định số 04-QĐ/TU về việc thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam thị xã Đông Hà (nay là thành phố). Hơn nữa, ngày 11/8/2009, Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 33/2009/NQ-CP thành lập thành phố Đông Hà trực thuộc tỉnh Quảng Trị. Đây là bước ngoặt quan trọng, là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao của thành phố phải phấn đấu phát triển nhanh, bền vững, vươn lên xứng tầm với vai trò, vị trí của thành phố anh hùng. Tình hình đó, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố đã nhận thức đúng về vai trò, trách nhiệm của mình và đặt ra yêu cầu phải tích cực tham gia đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố. Xác định vận động cán bộ, hội viên CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình công tác của Hội; đồng thời là tình cảm, tâm huyết của hội viên CCB suốt đời gắn bó với Đảng, với nhân dân và chế độ XHCN.

img

Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Trần Mạnh Thái do Tổ đảng nơi cư trú khu phố 4, phường Đông Lễ hỗ trợ xây dựng.

Phát huy trách nhiệm đảng viên tham gia các công việc tại nơi cư trú

Trong những năm qua, cùng với cấp ủy Chi bộ, Ban công tác Mặt trận khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà đã phát huy tốt, hiệu quả tinh thần “Tương thân tương ái” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khu phố. Đặc biệt là phát huy có hiệu quả tinh thần trách nhiệm của các đảng viên đang công tác, giữ mối liên hệ và tham gia sinh hoạt với Tổ đảng nơi cư trú trong tham gia các công việc tại nơi cư trú có hiệu quả.

HỘI CỰU CHIẾN BINH ĐÔNG HÀ QUA 05 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 217, 218 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 12/12/2013 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” (gọi tắt là Quyết định 217, 218- QĐ/TW của Bộ Chính trị), qua 5 năm triển khai, Hội CCB thành phố Đông Hà đã làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của thành phố.

Hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở một Chi hội phụ nữ khu phố

      Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong những năm qua, Chi hội phụ nữ khu phố 5, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà đã triển khai có hiệu quả bằng những việc làm cụ thể thiết thực đối với cuộc sống hàng ngày của hội viên phụ nữ trên địa bàn khu phố. Qua đó, đã mang lại ý nghĩa chính trị to lớn, góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác phát triển đảng viên mới của thành phố Đông Hà

Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác phát triển đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Từ nhận thức trên, những năm qua, các cấp uỷ Đảng của thành phố Đông Hà đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố Đông Hà

Thời gian qua, tình hình hoạt động quảng cáo cơ bản đã đi vào nền nếp, các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện nghiêm Luật Quảng cáo. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng việc dùng các số điện thoại di động thuê bao để quảng cáo rao vặt in trên các trụ điện, cột điện, trụ đèn tín hiệu giao thông, trên các bức tường nhà dân, cơ quan... gây phản cảm, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị, môi trường văn hóa, tuyến phố văn minh đô thị.

img

Hội nghị triển khai công tác BHYT HSSV và bàn giải pháp hoàn thành mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT năm học 2018-2019

Đẩy mạnh công tác phát triển BHYT trong HSSV trên địa bàn thành phố Đông Hà

          Học sinh sinh viên (HSSV) là một trong những đối tượng được quan tâm hàng đầu trong xây dựng chính sách và phát triển bảo hiểm y tế (BHYT). Có thể nói, BHYT HSSV đã đóng góp rất hiệu quả vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung và thế hệ trẻ Việt Nam nói riêng. Những năm qua, BHXH thành phố Đông Hà đã triển khai nhiều giải pháp để tăng tỷ lệ bao phủ BHYT HSSV trên địa bàn. Trong đó, công tác tuyên truyền được chú trọng triển khai nhằm nâng cao nhận thức của phụ huynh và học sinh, sinh viên về mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi, mức hỗ trợ tham gia BHYT. Bước vào năm học mới 2018 - 2019, BHXH thành phố Đông Hà đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường tỷ lệ bao phủ BHYT HSSV, phấn đấu 100% HSSV trên địa bàn tham gia BHYT trong năm học này.

img

Hàng năm, Chi cục Thuế thành phố Đông Hà luôn tổ chức “Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế”

Chi cục Thuế thành phố Đông Hà: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chống thất thu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Thực hiện công tác quản lý thuế năm 2018 đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, cá nhân cho thuê tài sản (sau đây gọi tắt là hộ, cá nhân kinh doanh) theo các quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính và các quy trình quản lý thuế; đồng thời tăng cường công tác quản lý, chống thất thu thuế trong lĩnh vực hộ, cá nhân kinh doanh, Chi cục Thuế thành phố Đông Hà đã tiến hành rà soát các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, hiện nay số hộ quản lý danh bạ 3.891 hộ. Trong đó hộ quản lý thu thuế 2.625 hộ, hộ miễn thuế 1.266 hộ. Tổng số thuế khu vực hộ, cá nhân kinh doanh nộp NSNN lũy kế từ đầu năm đến ngày 31/10/2018 là 22,9 tỷ đồng; lệ phí môn bài 1,125 tỷ đồng; có 318 hộ khoán có sử dụng hóa đơn quyển, ngoài doanh thu khoán thuế hàng tháng thì tổng doanh thu sử dụng hóa đơn là 303 tỷ đồng, tương ứng số thuế phải nộp 7,02 tỷ đồng. Chi cục đã triển khai kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng hóa đơn đối với hộ, cá nhân kinh doanh của 43 hộ; qua kiểm tra đã đề xuất xử phạt vi phạm hành chính về kê khai thuế, vi phạm sử dụng hóa đơn đối với 22 trường hợp có vi phạm. Tổng số tiền đã xử lý 44,3 triệu đồng, trong đó tiền thuế truy thu 23,2 triệu đồng, tiền phạt vi phạm hành chính là 21,1 triệu đồng. Từ thực tế công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thuế cho thấy, hộ, cá nhân kinh doanh có đặc điểm chung là việc tuân thủ pháp luật về thuế chưa cao, chưa tự giác đến cơ quan Thuế để kê khai, nộp thuế. Đa phần các hộ này có quy mô hoạt động nhỏ, kinh doanh theo kinh nghiệm, không thực hiện chế độ sổ sách kế toán, không thực hiện khai và nộp thuế theo thu nhập mà chủ yếu nộp thuế theo phương pháp khoán nộp theo tỷ lệ ấn định trên doanh thu.Vì vậy, tỷ trọng đóng góp cho ngân sách từ khu vực hộ, cá nhân kinh doanh hiện chỉ chiếm khoảng 7,2% tổng thu NSNN trên địa bàn thành phố.

img

Ông Hoàng Đình Tiến thường xuyên thăm hỏi động viên bà con trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định về ANTT

NGƯỜI GIỮ BÌNH YÊN CHO TỪNG GÓC PHỐ

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, ông Hoàng Đình Tiến (Khu phố 9, Phường 1, thành phố Đông Hà, Quảng Trị)  tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa bàn dân cư. Năm 1995, ông tham gia lực lượng Bảo vệ dân phòng (sau này là Bảo vệ dân phố), từ đó đến nay, ông luôn sát cánh cùng lực lượng Công an bảo vệ sự bình yên cho từng góc phố. Hiện ông là Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố (BVDP) khu phố 9, phường 1.

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận