FE_View_HomeArrticle

VP Thành ủy gửi đến các đ.c ThUV phụ lục số liệu kèm theo B.c Sơ kết giữa nhiệm kỳ

VP Thành ủy gửi đến các đ.c ThUV phụ lục số liệu kèm theo B.c Sơ kết giữa nhiệm kỳ

ăn phòng Thành ủy gửi các đ/c ThUV: Tài liệu Hội nghị BCH lần thứ 13 (Bổ sung)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Văn phòng Thành ủy gửi các đ/c ThUV các dự thảo: Kết luận Hội nghị Thành ủy lần thứ 13 và b/c kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của BCH. Kính đề nghị các đ/c nghiên cứu, cho ý kiến và gửi lại VP sau Hội nghị. Trân trọng cám ơn các đ/c!

Tài liệu HN quán triệt, triển khai các chủ trương của Bộ Chính trị, BBT, Tỉnh liên quan đến công tác dân vận

Tài liệu HN quán triệt, triển khai các chủ trương của Bộ Chính trị, BBT, Tỉnh liên quan đến công tác dân vận họp ngày 16/5/2018

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin Chuyên mục Đảng


Mã xác nhận