FE_View_Detail

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Đông Hà tổ chức giám sát chuyên đề về công tác tham mưu, quản lý đất đai(03/05/2017)
Ngày 13/4/2017, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do đồng chí Phan Cao Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát chuyên đề về công tác tham mưu, quản lý đất đai tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Phạm Thị Bích Ngọc - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; lãnh đạo các Ban HĐND; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình tham mưu, quản lý đất đai trong thời gian qua, một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai trong năm 2017 và một số kiến nghị đề xuất. Các thành viên Đoàn giám sát đã yêu cầu làm rõ một số nội dung liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ, làm rõ nguyên nhân một số trường hợp vi phạm chậm xử lý…; trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ; kiến nghị một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đối với đơn vị trong thời gian tới.

Công tác quản lý đất đai được xác định là nhiệm vụ rất quan trọng, nặng nề. Trong năm 2016, với khối lượng công việc tương đối lớn, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã chủ động bám sát chương trình công tác trọng tâm của năm, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, quản lý đất đai trên địa bàn; chủ động đề xuất, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, từ đó, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai đã có sự chuyển biến rất rõ nét... Đoàn giám sát Thường trực HĐND thành phố ghi nhận kết quả đạt được của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố trong thời gian qua.

Xác định đây là nhiệm vụ phức tạp, vì vậy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn tồn tại một số hạn chế: Công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đối với một số trường hợp chưa đảm bảo về thời gian; công tác rà soát các khu đất chưa sử dụng nằm xen kẽ trong khu dân cư, quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn chưa hiệu quả; công tác phối hợp trong việc lập và triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất thành phố hàng năm chất lượng chưa cao; các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai còn xảy ra nhiều; nhiều trường hợp chưa được giải quyết dứt điểm; tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, tình trạng tranh chấp đất đai xảy ra ngày càng phức tạp...

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tán thành với các nhiệm vụ, giải pháp Phòng Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất trong báo cáo; ngoài ra, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Phòng cần tiếp tục tham mưu thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ về công tác đất đai trong năm 2017 và những năm tiếp theo, tích cực phối hợp đẩy nhanh thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Đông Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050; thực hiện công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất thành phố năm 2017 theo đúng quy định; rà soát, xây dựng phương án khai thác sử dụng có hiệu quả quỹ đất chưa sử dụng xen kẽ trong khu dân cư nhằm tránh lãng phí nguồn lực đất đai; tăng cường quản lý quỹ đất 5% đảm bảo đúng quy định; tham mưu xây dựng kế hoạch, chuyên đề về sử dụng đất tôn giáo, tín ngưỡng, quản lý sử dụng đất nghĩa trang trên địa bàn thành phố; cập nhật thường xuyên tình hình quản lý đất đai trên địa bàn phường; kịp thời tham mưu UBND thành phố chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác quản lý đất đai; ưu tiên bố trí nhân lực thực hiện công tác thẩm định, thẩm tra các hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các công trình; tham mưu UBND thành phố thực hiện cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai,...

Đối với các kiến nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các phường, Đoàn giám sát tiếp thu và chuyển đến UBND thành phố để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND và UBND


Quay lại
Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử HĐND thành phố


Mã xác nhận