FE_View_Detail

Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai - HĐND tỉnh khóa VII, HĐND thành phố khóa XI(27/04/2017)

Trong hai ngày 14 và 15/9/2016, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai - HĐND tỉnh khóa VII, HĐND thành phố khóa XI tại các phường.

Theo Luật định, căn cứ Thông báo số 02/TB-HĐND-UBMTTQVN ngày 25/8/2016 của HĐND và UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị về kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa VII và trên cơ sở thống nhất của Thường trực HĐND và UBMTTQVN thành phố, trong hai ngày 14 và 15/9/2016, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai - HĐND tỉnh khóa VII, HĐND thành phố khóa XI tại 5 phường: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Đông Lương và Đông Giang. Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri có Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN thành phố, đại diện các Ban Đảng và Văn phòng Thành uỷ, đại diện lãnh đạo các đoàn thể và đông đảo cử tri trên địa bàn phường.  

Tại hội nghị, các vị đại biểu HĐND tỉnh và thành phố đã trình bày báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa VII, HĐND thành phố khóa XI và tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 và nghe phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri tại Phường 1

Đa số cử tri trên địa bàn thành phố phấn khởi và tin tưởng về những kết quả mà tỉnh, thành phố đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề xuất ý kiến, kiến nghị tập trung vào một số vấn đề như: kết cấu hạ tầng đô thị thành phố còn nhiều hạn chế, nhất là các khu vực vùng ven đô thị, nhiều tuyến đường chưa được đầu tư theo quy hoạch được duyệt, thiếu hệ thống thoát nước, vỉa hè, điện chiếu sáng, đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư để xây dựng thành phố đạt đô thị loại II đến năm 2020; đề nghị thành phố sớm triển khai thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố Đông Hà, đến năm 2020; Đề án Phát triển hạ tầng kỹ thuật vùng vành đai thành phố Đông Hà, giai đoạn 2016-2020; vấn đề thu tiền điện chưa phù hợp với điều kiện của nhân dân...

Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố đã tiếp thu và giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến khác gửi đến các cơ quan giải quyết theo đúng thẩm quyền. 

 

Lê Văn Phúc - Văn phòng HĐND và UBND


Quay lại
Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử HĐND thành phố


Mã xác nhận