FE_View_Detail

Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba - HĐND tỉnh khóa VII, HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021(03/05/2017)

Trong 02 ngày 10 và 11/01/2017, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố đã thực hiện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba - HĐND tỉnh, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 tại các phường trên địa bàn thành phố. Trong đó, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố kết hợp thực hiện tiếp xúc cử tri tại 05 phường: Phường 1, Phường 3, phường Đông Giang, phường Đông Lương, phường Đông Thanh; đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND phường thực hiện tiếp xúc cử tri tại các phường còn lại.

img

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Đông Thanh

Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại khu vực; đại biểu HĐND thành phố; đại diện Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo UBND thành phố, các ban Đảng của Thành ủy và các cơ quan, đoàn thể thành phố; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các phường cùng đông đảo cử tri trên địa bàn.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh, thành phố đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba – HĐND tỉnh khóa VII, HĐND thành phố khóa XI; báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba - HĐND tỉnh, thành phố; các đại biểu đã được nghe tâm tư nguyện vọng và một số kiến nghị phản ánh của cử tri về các vấn đề như quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, môi trường, thực hiện các chính sách xã hội...

Các ý kiến phản ánh thuộc thẩm quyền, đại biểu HĐND tỉnh, thành phố, lãnh đạo UBND thành phố và lãnh đạo UBND các phường đã trực tiếp giải thích thỏa đáng; đồng thời chia sẻ, làm rõ các nội dung để nhân dân hiểu hơn về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như thành phố; đối với những nội dung phản ánh chưa được trả lời, đại biểu HĐND các cấp sẽ tiếp thu đầy đủ, có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan để kiểm tra, giải trình cụ thể trong thời gian sớm nhất.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử HĐND thành phố


Mã xác nhận