FE_View_Detail

Khai mạc kỳ họp thứ tư - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021(20/07/2017)
Sáng ngày 20/7/2017, Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc kỳ họp thứ tư. Ông Nguyễn Đăng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ tọa kỳ họp.
img

Ông Nguyễn Đăng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp

Dự khai mạc có ông Nguyễn Văn Cầu, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh bầu tại thành phố; ông Nguyễn Thanh Bảo, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Ban Thường vụ Thành ủy; Lãnh đạo UBND thành phố; Thường trực UBMTTQVN thành phố; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố, các đơn vị đóng trên địa bàn; đại biểu HĐND thành phố khóa XI; các vị Hội thẩm nhân dân; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các phường.

Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017, quyết định bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 và một số nội dung quan trọng khác theo luật định. 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Đăng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, bên cạnh các yếu tố thuận lợi, thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, sự giám sát tích cực, hiệu quả của HĐND, cùng với sự nỗ lực cố gắng của UBND và các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn thành phố, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2017 đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế phát triển ổn định, các ngành thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực; sản xuất nông nghiệp có bước phát triển khá; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 51,34% kế hoạch HĐND tỉnh giao; thành phố đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp để huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đạt hiệu quả, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 40,85%, khá cao so với cùng kỳ năm 2016; thành phố đã tích cực phối hợp để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn; triển khai thực hiện năm chủ đề “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị” đạt kết quả bước đầu; lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được kết quả tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố.

Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận tổng thể tình hình kinh tế - xã hội thành phố vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế: Thực hiện các chỉ tiêu thu ngân sách còn khó khăn, nguồn thu thiếu bền vững; việc huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện lộ trình xây dựng đô thị loại II đến năm 2020; triển khai các Đề án do HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua bước đầu còn chậm; tỷ lệ thanh toán giải ngân vốn xây dựng cơ bản chưa đạt so với kế hoạch; việc xử lý các trường hợp xây dựng không phép, sai phép thiếu triệt để; tình trạng bạo lực học đường còn xảy ra; công tác xây dựng tuyến phố văn minh chưa có chuyển biến rõ nét; số lượng đơn thư của công dân có xu hướng ngày càng tăng và tính chất ngày càng phức tạp.

Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh những nội dung mà HĐND thành phố sẽ tập trung tại kỳ họp lần này, cụ thể xem xét và cho ý kiến các báo cáo của UBND thành phố; Thông báo của UBMTTQVN thành phố; các báo cáo của các ngành TAND, VKSND, Chi cục Thi hành án dân sự; báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố; tổ chức bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 -2021 đảm bảo theo luật định. Đồng thời đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố cũng như các đại biểu khách mời tham gia đầy đủ các phiên họp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung trình tại kỳ họp; thống nhất thông qua các Nghị quyết của HĐND thành phố đúng với quy định pháp luật và phù hợp với thực tiễn đòi hỏi của quá trình xây dựng, phát triển đô thị, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và Nhân dân thành phố.

Kỳ họp thứ tư – HĐND thành phố dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày (20– 21/7/2017). Chiều nay, các đại biểu sẽ tiếp tục xem xét các báo cáo trình tại kỳ họp, tiến hành thảo luận tại Hội trường và bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố theo kế hoạch.


Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND và UBND

Ý kiến bạn đọc         
Tên người gửi *
Địa chỉ *
Điện thoại
Email
Tiêu đề ý kiến*
Nội dung ý kiến*
File gửi kèm:

Quay lại
Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử HĐND thành phố


Mã xác nhận