FE_View_Detail

Bế mạc kỳ họp thứ tư - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021(24/07/2017)
Sau một ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ tư - Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.
img

Đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân thành phố đã tập trung xem xét, cho ý kiến các nội dung về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phong an ninh, thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2017; quyết toán ngân sách thành phố năm 2016; các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố; Thông báo UBMTTQVN thành phố tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo của Toà án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân thành phố và các báo cáo chuyên đề khác. Hội đồng nhân dân thành phố đã thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, trách nhiệm cao, thẳng thắn thảo luận, chất vấn, tranh luận đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực, bổ sung vào các báo cáo, các dự thảo nghị quyết. Đã thống nhất cao, thông qua các nghị quyết, cụ thể: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2017; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đông Hà năm 2016; Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị cử tri từ trước Kỳ họp thứ ba đến trước Kỳ họp thứ tư - Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà năm 2018.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa, chúc mừng các Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 vừa được bầu bổ sung

Đồng thời, Hội đồng nhân dân thành phố đã giành thời gian họp phiên nội bộ để bầu bổ sung chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 -2021 đảm bảo theo luật định, kết quả Trưởng phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng HĐND & UBND, Chánh Thanh tra thành phố đã được bầu bổ sung vào chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu tính nhiệm đạt tỷ lệ 100%.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa, chúc mừng các Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 vừa được bầu bổ sung

Đồng thời, Hội đồng nhân dân thành phố đã giành thời gian họp phiên nội bộ để bầu bổ sung chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 -2021 đảm bảo theo luật định, kết quả Trưởng phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng HĐND & UBND, Chánh Thanh tra thành phố đã được bầu bổ sung vào chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu tính nhiệm đạt tỷ lệ 100%.


Lê Văn Phúc - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử HĐND thành phố


Mã xác nhận