FE_View_HomeArrticle

img

Đoàn giám sát khảo sát mô hình cánh đồng mẫu lớn tại HTX Trung Chỉ, phường Đông Lương

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố tổ chức khảo sát một số mô hình thuộc Đề án Phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố Đông Hà đến năm 2020 tại phường Đông Lễ và phường Đông Lương

Thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố về tình hình thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố Đông Hà đến năm 2020, trong 02 ngày 03-04/5/2018, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do ông Hồ Sỹ Trung - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã tổ chức khảo sát một số mô hình phát triển nông nghiệp tại phường Đông Lễ và phường Đông Lương; tham gia đoàn có các Phó Chủ tịch HĐND thành phố, lãnh đạo 2 Ban HĐND thành phố và một số cơ quan, đơn vị liên quan.   

img

Thường trực HĐND thành phố giám sát công tác tham mưu, điều hành ngân sách và tình hình xây dựng cơ bản năm 2017 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch

Thường trực HĐND thành phố giám sát công tác công tác thu chi ngân sách, đầu tư XDCB năm 2017 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch

Ngày 24/11/2017, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức giám sát tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố. Tham dự buổi giám sát có Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố, đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng; Văn phòng HĐND&UBND thành phố; tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức phòng Tài chính – Kế hoạch.

img

Thường trực HĐND thành phố giám sát công tác thu ngân sách năm 2017 tại Chi cục Thuế Đông Hà

Thường trực HĐND thành phố giám sát công tác thu ngân sách năm 2017 tại Chi cục Thuế Đông Hà

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm và Kế hoạch giám sát năm 2017; ngày 15/11/2017, Thường trực HĐND thành phố tiến hành giám sát công tác thu ngân sách năm 2017 tại Chi cục Thuế thành phố Đông Hà. Dự giám sát có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN, 02 Ban HĐND thành phố; đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch; Văn phòng HĐND & UBND thành phố; tập thể lãnh đạo Chi cục thuế và các Đội trưởng Đội trực thuộc Chi cục Thuế Đông Hà.

img

Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Phòng Tư pháp

Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát tại Phòng Tư pháp và Thanh tra thành phố

Trong ngày 31/10/2017, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thành phố do bà Phan Thị Hà, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã làm việc với Phòng Tư pháp và Thanh tra thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Tham dự làm việc có các thành viên Ban Pháp chế HĐND thành phố; tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức đơn vị được giám sát. 

img

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phan Cao Lợi phát biểu tại buổi giám sát

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Đông Hà giám sát hoạt động tại UBND Phường 5

Ngày 12/10/2017, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố do ông Hồ Sỹ Trung - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại UBND Phường 5 về tình hình thực hiện các Đề án “Xã hội hóa xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư và trồng cây xanh đường phố, giai đoạn 2014 - 2020”, “Xã hội hóa xây dựng hệ thống thoát nước trong khu dân cư” và Kế hoạch Xây dựng tuyến phố văn minh trong thời gian qua.

img

Thường trực HĐND thành phố khảo sát thực tế một số công trình triển khai trong năm 2017

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục đổi mới, thiết thực, hiệu quả

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục đổi mới, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, thể hiện rõ vai trò cơ quan dân cử ở địa phương. 

img

Thường trực HĐND thành phố giám sát tình hình thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch theo chủ đề năm

Thường trực HĐND thành phố Đông Hà giám sát tình hình thực hiện chủ đề năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị” trên lĩnh vực quy hoạch, quản lý quy hoạch

Ngày 21/6/2017, Thường trực HĐND thành phố do ông Nguyễn Đăng Quang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện chủ đề năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị” trên lĩnh vực quy hoạch, quản lý quy hoạch. 

img

Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế một số công trình trên địa bàn Phường 5

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Đông Hà tổ chức khảo sát về công tác giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn

Trong hai ngày 24 và 26/5/2017, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do ông Phan Cao Lợi - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát về công tác giải phóng mặt bằng một số công trình tại Phường 1, Phường 5 và phường Đông Lễ; tham gia đoàn có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Bích Ngọc, lãnh đạo 2 Ban HĐND thành phố và một số cơ quan, đơn vị liên quan.   

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Đông Hà tổ chức giám sát chuyên đề về công tác tham mưu, quản lý đất đai

Ngày 13/4/2017, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do đồng chí Phan Cao Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát chuyên đề về công tác tham mưu, quản lý đất đai tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Đông Hà tổ chức khảo sát về công tác quản lý đất đai tại Phường 3 và phường Đông Lương

Ngày 05/4/2017, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do ông Phan Cao Lợi - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát về công tác quản lý đất đai tại Phường 3 và phường Đông Lương; tham gia đoàn có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Bích Ngọc, lãnh đạo 2 Ban HĐND thành phố và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử HĐND thành phố


Mã xác nhận