FE_View_HomeArrticle

img

Thường trực HĐND thành phố khảo sát thực tế một số công trình triển khai trong năm 2017

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục đổi mới, thiết thực, hiệu quả

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục đổi mới, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, thể hiện rõ vai trò cơ quan dân cử ở địa phương. 

img

Thường trực HĐND thành phố giám sát tình hình thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch theo chủ đề năm

Thường trực HĐND thành phố Đông Hà giám sát tình hình thực hiện chủ đề năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị” trên lĩnh vực quy hoạch, quản lý quy hoạch

Ngày 21/6/2017, Thường trực HĐND thành phố do ông Nguyễn Đăng Quang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện chủ đề năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị” trên lĩnh vực quy hoạch, quản lý quy hoạch. 

img

Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế một số công trình trên địa bàn Phường 5

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Đông Hà tổ chức khảo sát về công tác giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn

Trong hai ngày 24 và 26/5/2017, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do ông Phan Cao Lợi - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát về công tác giải phóng mặt bằng một số công trình tại Phường 1, Phường 5 và phường Đông Lễ; tham gia đoàn có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Bích Ngọc, lãnh đạo 2 Ban HĐND thành phố và một số cơ quan, đơn vị liên quan.   

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Đông Hà tổ chức giám sát chuyên đề về công tác tham mưu, quản lý đất đai

Ngày 13/4/2017, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do đồng chí Phan Cao Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát chuyên đề về công tác tham mưu, quản lý đất đai tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Đông Hà tổ chức khảo sát về công tác quản lý đất đai tại Phường 3 và phường Đông Lương

Ngày 05/4/2017, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do ông Phan Cao Lợi - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát về công tác quản lý đất đai tại Phường 3 và phường Đông Lương; tham gia đoàn có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Bích Ngọc, lãnh đạo 2 Ban HĐND thành phố và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử HĐND thành phố


Mã xác nhận