FE_View_HomeArrticle

img

Thường trực HĐND thành phố họp quý I năm 2018

Thường trực HĐND thành phố họp quý I năm 2018

Chiều ngày 29/3/2018, Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ quý I năm 2018, đồng chí Hồ Sỹ Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp. Tham dự có các Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; Trưởng các Phòng Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND thành phố.


img

Đồng chí Phan Văn Phụng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Đông Hà

Chiều ngày 27/3/2018, đồng chí Phan Văn Phụng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cùng các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan đã làm việc với UBND thành phố Đông Hà để khảo sát một số nội dung phục vụ công tác thẩm tra các báo cáo, đề án trình kỳ họp thứ Bảy – HĐND tỉnh khóa VII.

img

Đồng chí Hồ Sỹ Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại hội nghị

Thường trực HĐND thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm kỳ họp thứ Sáu - HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 11/01/2018, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm kỳ họp thứ Sáu – HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Hồ Sỹ Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và các Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

img

Ông Hồ Sỹ Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp

Khai mạc kỳ họp thứ sáu - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 19/12/2017, Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc kỳ họp thứ Sáu, đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 nhằm tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2017; quyết định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và thực hiện một số nội dung khác theo luật định; kỳ họp sẽ diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 19 đến ngày 20/12/2017.

img

Đồng chí Hồ Sỹ Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại hội nghị

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND các phường lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 01/12/2017, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND các phường lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016-2021.

img

Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Sỹ Trung phát biểu tại hội nghị

Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ sáu - HĐND thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều ngày 13/11/2017, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị liên tịch để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ sáu - HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố cùng chủ trì hội nghị. 

img

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp bất thường)

Chiều ngày 08/11/2017, HĐND thành phố Đông Hà khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp bất thường) để xem xét thông qua hồ sơ phân loại đơn vị hành chính thành phố Đông Hà và kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. 
img

Đồng chí Phan Cao Lợi, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố - Phó Chủ nhiệm đề tài trình bày quá trình thực hiện và tóm tắt nội dung của đề tài

Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá, thông qua đề tài khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021”

Ngày 02/11/2017, Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá, thông qua đề tài khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021” do Thường trực HĐND thành phố chủ trì thực hiện. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố chủ trì hội nghị. 

img

Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy báo cáo tại hội nghị

Thường trực HĐND thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đại biểu HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các phường, ngày 10/10/2017, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đại biểu HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn có bà Hồ Thị Thu Hằng – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Văn Cầu – Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh và ông Nguyễn Đăng Ánh – Phó Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh. Tham gia tập huấn có Thường trực HĐND thành phố; Văn phòng HĐND & UBND thành phố và 226 đại biểu HĐND phường.

img

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phan Cao Lợi phát biểu tại hội nghị

Thường trực HĐND thành phố nâng cấp Chuyên Trang thông tin hoạt động của HĐND thành phố Đông Hà

Ngày 17/8/2017, Thường trực HĐND thành phố Đông Hà tổ chức hội nghị thông qua nhiệm vụ nâng cấp Chuyên Trang thông tin hoạt động của HĐND thành phố Đông Hà, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phan Cao Lợi chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Thường trực HĐND thành phố; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử HĐND thành phố


Mã xác nhận