FE_View_HomeArrticle

img

Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Sỹ Trung phát biểu tại hội nghị

Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ sáu - HĐND thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều ngày 13/11/2017, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị liên tịch để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ sáu - HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố cùng chủ trì hội nghị. 

img

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp bất thường)

Chiều ngày 08/11/2017, HĐND thành phố Đông Hà khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp bất thường) để xem xét thông qua hồ sơ phân loại đơn vị hành chính thành phố Đông Hà và kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. 
img

Đồng chí Phan Cao Lợi, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố - Phó Chủ nhiệm đề tài trình bày quá trình thực hiện và tóm tắt nội dung của đề tài

Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá, thông qua đề tài khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021”

Ngày 02/11/2017, Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá, thông qua đề tài khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021” do Thường trực HĐND thành phố chủ trì thực hiện. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố chủ trì hội nghị. 

img

Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy báo cáo tại hội nghị

Thường trực HĐND thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đại biểu HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các phường, ngày 10/10/2017, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đại biểu HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn có bà Hồ Thị Thu Hằng – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Văn Cầu – Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh và ông Nguyễn Đăng Ánh – Phó Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh. Tham gia tập huấn có Thường trực HĐND thành phố; Văn phòng HĐND & UBND thành phố và 226 đại biểu HĐND phường.

img

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phan Cao Lợi phát biểu tại hội nghị

Thường trực HĐND thành phố nâng cấp Chuyên Trang thông tin hoạt động của HĐND thành phố Đông Hà

Ngày 17/8/2017, Thường trực HĐND thành phố Đông Hà tổ chức hội nghị thông qua nhiệm vụ nâng cấp Chuyên Trang thông tin hoạt động của HĐND thành phố Đông Hà, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phan Cao Lợi chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Thường trực HĐND thành phố; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.
img

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại hội nghị

Thường trực HĐND thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm kỳ họp thứ tư - HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chiều ngày 04/8/2017, Thường trực HĐND thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm kỳ họp thứ tư, đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị. 


img

Đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp

Bế mạc kỳ họp thứ tư - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Sau một ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ tư - Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.
img

Ông Nguyễn Đăng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp

Khai mạc kỳ họp thứ tư - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 20/7/2017, Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc kỳ họp thứ tư. Ông Nguyễn Đăng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ tọa kỳ họp.
img

Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố, phường tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm tại phường Đông Lương

Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố, HĐND các phường nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2017.

Trong 02 ngày 06 và 07/7/2017, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố, HĐND các phường nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2017 tại tất cả các phường trên địa bàn thành phố, trong đó, đại biểu HĐND tỉnh đã kết hợp HĐND thành phố thực hiện tiếp xúc cử tri tại Phường 3, Phường 4, Phường 5, Đông Giang, Đông Lương, Đông Lễ.  

img

Thường trực HĐND thành phố khảo sát thực tế một số công trình triển khai trong năm 2017

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục đổi mới, thiết thực, hiệu quả

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục đổi mới, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, thể hiện rõ vai trò cơ quan dân cử ở địa phương. 

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử HĐND thành phố


Mã xác nhận