FE_View_HomeArrticle

img

Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp xúc cử tri tại Phường 3

Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Sáu, kỳ họp thường lệ cuối năm 2017

Từ ngày 04/01 đến ngày 08/01/2018, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Sáu - HĐND tỉnh, HĐND thành phố tại Phường 2, Phường 3, Phường 4. 

img

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Phường 1

Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu – HĐND tỉnh, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Từ ngày 21/11 đến ngày 23/11/2017, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố đã thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu – HĐND tỉnh, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 tại tất cả các phường trên địa bàn thành phố, trong đó, đại biểu HĐND tỉnh đã kết hợp HĐND thành phố thực hiện tiếp xúc cử tri tại Phường 1, phường Đông Giang, phường Đông Lễ và phường Đông Lương.
img

Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp xúc cử tri tại Phường 3

Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2017

Từ ngày 18/8 đến ngày 24/8/2017, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2017 tại tất cả các phường trên địa bàn thành phố, trong đó, đại biểu HĐND tỉnh đã kết hợp HĐND thành phố thực hiện tiếp xúc cử tri tại Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 5, phường Đông Thanh.
img

Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố, phường tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm tại phường Đông Lương

Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố, HĐND các phường nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2017.

Trong 02 ngày 06 và 07/7/2017, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố, HĐND các phường nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2017 tại tất cả các phường trên địa bàn thành phố, trong đó, đại biểu HĐND tỉnh đã kết hợp HĐND thành phố thực hiện tiếp xúc cử tri tại Phường 3, Phường 4, Phường 5, Đông Giang, Đông Lương, Đông Lễ.  

img

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Đông Thanh

Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba - HĐND tỉnh khóa VII, HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Trong 02 ngày 10 và 11/01/2017, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố đã thực hiện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba - HĐND tỉnh, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 tại các phường trên địa bàn thành phố. Trong đó, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố kết hợp thực hiện tiếp xúc cử tri tại 05 phường: Phường 1, Phường 3, phường Đông Giang, phường Đông Lương, phường Đông Thanh; đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND phường thực hiện tiếp xúc cử tri tại các phường còn lại.

Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai - HĐND tỉnh khóa VII, HĐND thành phố khóa XI

Trong hai ngày 14 và 15/9/2016, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai - HĐND tỉnh khóa VII, HĐND thành phố khóa XI tại các phường.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại thành phố Đông Hà

Để thu thập ý kiến, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XIII, ngày 09/3/2016, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh gồm ông Phạm Đức Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn và bà Ly Kiều Vân, Ủy viên Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Đông Hà.
Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử HĐND thành phố


Mã xác nhận