STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
28/KH-HĐND 16/11/2017 Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND các phường
2
105/TB-HĐND-UBMT 13/11/2017 Thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và thành phố trước kỳ họp thứ sáu-HĐND tỉnh khóa VII, HĐND TP khóa XI(Có tài liệu kèm theo 4 file)
3
27/KH-HĐND 13/11/2017 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ sáu-Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
4
26/KH-HĐND 10/11/2017 Kế hoạch giám sát của TT HĐND thành phố về công tác thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản
5
224/GM-HĐND 06/11/2017 Giấy mời hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ sáu-HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
6
49/BC-HĐND 03/11/2017 Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thành phố tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017
7
219/HĐND-VP 01/11/2017 V.v đảm bảo nguồn điện phục vụ kỳ họp thứ năm-HĐND Thành phố
8
220/HĐND-VP 01/11/2017 V.v thống nhất sử dụng nguồn dự phòng ngân sách năm 2017
9
221/HĐND-VP 01/11/2017 V.v bổ sung danh mục công trình XDCB chuẩn bị đầu tư năm 2017
10
14/QĐ-UBND 31/10/2017 QĐ triệu tập kỳ họp thứ năm(kỳ họp bất thường) HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách có 10/87 văn bản.
Số lượng kết quả:
Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử HĐND thành phố


Mã xác nhận