STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
120/TB-HĐND 17/01/2018 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Thường trực HĐND thành phố Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
2
67/BC-HĐND 15/01/2018 Báo cáo rút kinh nghiệm kỳ họp thứ Sáu, dự kiến nội dung kỳ họp thứ Bảy HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
3
258/HĐND-VP 11/01/2018 V.v rà soát và xử lý văn bản
4
119/TB-HĐND 10/01/2018 Thông báo lịch tiếp công dân Quý I/2018 của Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
5
29/KH-HĐND 05/01/2018 Kế hoạch giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố năm 2018
6
54/NQ-HĐND 05/01/2018 Nghị quyết ban hành chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố năm 2018
7
118/TB-HĐND-UBMT 27/12/2017 Thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và thành phố sau kỳ họp thứ sáu-HĐND tỉnh khóa VII, HĐND thành phố khóa XI
8
65/BC-HĐND 22/12/2017 Báo cáo kết quả kỳ họp thứ Sáu-HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
9
52/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018
10
14/2017/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018
Danh sách có 10/113 văn bản.
Số lượng kết quả:
Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử HĐND thành phố


Mã xác nhận