STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
43/BC-LN 18/09/2017 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 4-HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
2
42/BC-HĐ 28/08/2017 Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thành phố tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017
3
43/NQ-HĐND 21/08/2017 Nghị quyết Ban hành quy định chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố ĐH
4
70/TB-HĐND 17/08/2017 Thông báo Thay đổi lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố(70/TB-HĐND)
5
68/TB-HĐND-UBMT 16/08/2017 Thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và thành phố(68/TB-HĐND-UBMT)
6
69/TB-HĐND 16/08/2017 Thông báo Thay đổi lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư của đại biểu HĐND thành phố(69/TB-HĐND)
7
66/TB-HĐND 15/08/2017 Thông báo chương trình giám sát của Ban Kinh tế xã hội HĐND thành phố tại Phường 4 (66/TB-HĐND)
8
67/TB-HĐND 15/08/2017 Thông báo chương trình giám sát của Ban Kinh tế xã hội HĐND thành phố tại Phường 5 (67/TB-HĐND)
9
19/KH-HĐ 11/08/2017 Kế hoạch khảo sát của Ban Pháp chế 6 tháng cuối năm 2017 (19/KH-HĐ)
10
20/KH-HĐND 11/08/2017 Kế hoạch giám sát của Ban Pháp chế HĐND thành phố 6 tháng cuối năm 2017 (20/KH-HĐND)
Danh sách có 10/53 văn bản.
Số lượng kết quả:
Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử HĐND thành phố


Mã xác nhận