STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
125/TB-ĐGS 18/05/2018 Thông báo chương trình làm việc Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND TP
2
126/TB-ĐGS 18/05/2018 Thông báo Chương trình làm việc Đoàn giám sát của ban Pháp chế HĐND TP(UBND phường 1,UBND Phường 5)
3
280/HĐND-BPC 15/05/2018 Vv hướng dẫn kỹ năng hoạt động của Ban Kinh tế-Xã hội-HĐND phường khóa X,nhiệm kỳ 2016-2021
4
124/TB-ĐGS 15/05/2018 Thông báo của Đoàn giám sát
5
281/KH-HĐND 15/05/2018 KH tổ chức Hội nghị giao ban,trao đổi kinh nghiệm hoạt động Thường trực HĐND TP với Thường trực HĐND các phường lần thứ ba
6
278/HĐND-VP 14/05/2018 VV thống nhất một số nội dung do UBND TP đề xuất
7
72/BC-HĐND 03/05/2018 Báo cáo tình hình hoạt động của TT HĐND và các Ban HĐND TP tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018
8
271/HĐND-VP 19/04/2018 Vv thống nhất một số nội dung do UBND TP đề xuất
9
123/TB-UBND 13/04/2018 Thông báo về việc mất quyền đại biểu Hội đồng nhân dân TP khóa XI,nhiệm kỳ 2016-2021
10
122/TB-ĐGS 10/04/2018 Thông báo chương trình giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp trên địa bàn TP Đông Hà đến năm 2020
Danh sách có 10/131 văn bản.
Số lượng kết quả:
Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử HĐND thành phố


Mã xác nhận