FE_View_Detail

Hướng dẫn quản lý, kinh doanh hoạt động TDTT(09/08/2018)
Thời gian qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn thành phố ngày càng nhiều đưa lại nhiều lợi ích thiết thực, phục vụ nhu cầu tập luyện thể thao của nhân dân trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, phần lớn do chưa tiếp cận được các văn bản hướng dẫn về kinh doanh hoạt động thể thao theo quy định của pháp luật nên nhiều cơ sở hoạt động nhưng chưa đảm bảo các điều kiện, chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

File g?i k�m:
Quay lại
Thăm dò ý kiến
Mã xác nhận