CheckLogin

 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Thụ lý giải quyết

Phân công thụ lý hồ sơ, cập nhật tiến độ thụ lý hồ sơ, chuyển xử lý hồ sơ (chuyển về một cửa yêu cầu bổ sung hoặc từ chối giải quyết).

Tên đăng nhập
Mật khẩu
  
Hỗ trợ kỹ thuật
Hotline: 0485 875 921
Email: tech@efy.com.vn