DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

31/UBND-NV

Trích yếu nội dung: V.v trả lại hồ sơ khen thưởng kháng chiến
Ngày ban hành: 07/01/2020
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Nguyễn Tăng
Tệp đính kèm: 2020-CV-31.pdf