DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

467/UBND-TTr

Trích yếu nội dung: Vv báo cáo kết quả thanh tra,tiếp công dân,giải quyết khiếu nại,tố cáo và phòng chống tham nhũng(biểu mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND TP)
Ngày ban hành: 20/03/2020
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Nguyễn Chiến Thắng
Tệp đính kèm: 2020-CV-467.signed.pdf
Thanhtratinh_CVbaocao_BMGSXLSTT.xls
Thanhtratinh_CVbaocao_BMPCTN.xls
Thanhtratinh_CVbaocao_BMTCDGQKNTC.xls
Thanhtratinh_CVbaocao_BMTĐKT&XDLLN.xls
Thanhtratinh_CVbaocao_BMthanhtra.xls

Các văn bản khác