DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

773/UBND-TCKH

Trích yếu nội dung: V/v báo cáo tình hình bán tài sản trên đất,chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Ngày ban hành: 06/05/2020
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Nguyễn Chiến Thắng
Tệp đính kèm: 2020-CV-773.signed.pdf

Các văn bản khác