DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

599/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung: QĐ ban hành Quy định chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế TP
Ngày ban hành: 29/03/2021
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Nguyễn Tăng
Tệp đính kèm: 2021-QD-599.pdf